Tutkittua tietoa ja innovatiivisia ratkaisuja käyttöösi

Me ymmärrämme, miten tärkeä merkitys materiaalin siirto teknologialla on teräksen tuotantoprosessissa. Innovaatiomme perustuvat pitkään kokemukseen, läheiseen yhteistyöhön asiakkaidemme kanssa sekä jatkuvaan panostukseen tutkimuksessa ja tuotekehityksessä.

Smart Features -älytoiminnoilla mahdollistat tehokkaan kuormankäsittelyn

Terästuotantolaitoksen nostureiden turvallisuutta ja helppokäyttöisyyttä voidaan parantaa Konecranes Smart Features -älytoiminnoilla.

Esimerkkejä Smart Features -älytoiminnoista:

  • Heilunnanesto rajoittaa kuorman heilumista säätämällä automaattisesti nosturin ja nostovaunun liikenopeuden kiihtymistä ja hidastumista. Toiminto mahdollistaa tarkan ja nopean kuorman paikoituksen ja lyhentää näin työsykliin käytettävää aikaa.
  • Kuorman kellunta pitää kuorman paikallaan nostimen pysähtyessä ilman jarrujen aktivoitumista, jotta seuraava liikkeellelähtö tapahtuu pehmeästi ja jarrun kuluminen vähenee.
  • Maaliinajo mahdollistaa työvaiheiden toteuttamisen painamalla vain kahta ohjaimen painiketta. Käyttäjä voi määritellä jopa 120 maalia ja kahdeksan kotipaikkaa. Käyttäjä valitsee kuorman maaliosoitteen ja painaa maaliinajotoiminnon painiketta. Painikkeen ollessa painettuna nosturi liikkuu automaattisesti kohti valittua maalia. Nostin nostaa kuorman automaattisesti määritellylle siirtokorkeudelle. Kun kuorma on maalissa, nostin laskee kuorman automaattisesti ennalta määritellylle korkeudelle. Toiminto auttaa lisäämään turvallisuutta ja lyhentää työsykliä merkittävästi.
  • Suojatut alueet ovat kiellettyjä alueita, joita nosturin käyttäjä ei voi ohittaa tai ilman vaadittavia oikeuksia muuttaa. Nosturille voidaan määritellä jopa 16 suorakulmaista suojattua aluetta, joiden avulla voidaan suojella

esimerkiksi arvokasta tuotantolaitteistoa käyttäjän mahdolliselta virheeltä. Tämä toiminto lisää turvallisuutta ja suojelee työympäristöä.

Energiansäästöä jarrutusenergian talteenoton avulla

Valmistamamme nosturit voidaan varustaa regeneratiivisella jarrutustoiminnolla, joka parantaa nosturin ympäristö- ja energiatehokkuutta. Sen sijaan, että taakan laskussa tai nosturin sillan tai vaunun nopeuden hidastuksessa muodostuvaa energiaa syötettäisiin vastuksiin, regeneratiivinen jarrutusjärjestelmä siirtää energian takaisin verkkoon samalla kun se stabiloi syöttöverkosta tulevat jännitevaihtelut. Toiminto vähentää laitteen sähkönkulutusta jopa 30 prosentilla. 

Suorituskykyiseksi suunniteltu

Jatkuvan tutkimuksen ja tuotekehityksen ansiosta suunnittelemme ja valmistamme turvallisempia, luotettavampia ja suorituskykyisempiä nostureita, joilla on erinomaiset kuormankäsittelyominaisuudet.

  • Nosturien kompakti koko ja koukun lähestymismitat vapauttavat työskentelyaluetta muuhun hyötykäyttöön.
  • CXT-nostimien innovatiivinen köysitysjärjestelmä pidentää köysien käyttöikää.
  • Energiaa säästävät Konecranes-säätölaitteet ja -moottorit on suunniteltu erityisesti nosturikäyttöön.
  • Sulaa metallia käsittelevien nostureiden ominaisuuksiin kuuluu suunnittelussa käytetyt korotetut kertoimet, differentiaalivaihteistot, kriittisten toimintojen ja järjestelmien varmistaminen varajärjestelmällä, köysitelan lisäjarru sekä rajakatkaisimet ja liikerajoittimet.

Terästehtaan nosturiautomaatio

Nosturien automaattitoiminnot ovat erityisen hyödyllisiä terästuotteiden varastoinnissa ja varastojärjestelmissä. Tuotantolaitoksen keskeiset mutta samanlaisina toistuvat kuljetus- ja varastointiprosessit suoritetaan tarkimmin, tehokkaimmin ja nopeimmin nosturien puoliautomaattisilla tai täysin automatisoiduilla toiminnoilla.

Automaatio helpottaa nosturin käyttöä ja nopeuttaa materiaalivirtaa. Kehittämämme varastonhallintajärjestelmä auttaa varastoalueen organisoinnissa samoin kuin ylemmän tason tuotannonohjausjärjestelmien palvelemisessa.

Nosturiautomaatiota voidaan hyödyntää myös muihin toistuviin toimenpiteisiin, kuten sulaa metallia tai romua käsittelevien nosturien toimintoihin.