Thumbnail
Customer story

Älykästä siirtämistä paperitehtaalla

Oji Paper, Nantong, Kiina

Oji Paper Group, joka perustettiin yli 130 vuotta sitten, on nykyisin Japanin suurin paperinvalmistaja. Ojin tuotantolaitoksista valtaosa sijaitsee Japanissa, yli kahdellakymmenellä eri paikkakunnalla. Kun Oji alkoi suunnitella nostolaitteiston hankintaa Kiinaan rakennettavaan Nantongin paperitehtaaseen, yhteistyökumppaniksi valikoitui Konecranes, joka oli tehnyt yhteistyötä Ojin kanssa aiemmissa projekteissa.

”Konecranesilla on erittäin edistyneitä prosessiautomaation ratkaisuja”, toteaa Muraji Nishi, Construction Team General Manager. ”Pystyimme jopa suunnittelemaan tehtaan suojatut alueet etukäteen. Olemme myös erittäin tyytyväisiä nosturien turvallisuustoimintoihin. Älytoiminnot kuten paikoituksen hallinta sekä nostureiden turvallisuustoiminnot vakuuttivat meidät, joten valitsimme Konecranesin yhteistyökumppaniksemme.”

Tehokkaita ratkaisuja Smart Featuers -älytoiminnoilla

Laitesuunnitelmaan kuului neljän paperirullanosturin asentaminen arkkileikkausalueille ja viiden prosessinosturin asentaminen paperikoneelle. Prosessinosturit varustettiin heilunnan estolla, suojatut alueet- ja loppupaikoitustoiminnoilla sekä muilla työturvallisuutta ja tuotantotehoa parantavilla Smart Features -älytoiminnoilla.

Edistyksellisiä nostureita kaikkiin nostotehtäviin

Konecranes valittiin Nantongin paperitehtaan uusien nosturien ja niihin liittyvien huoltopalvelujen toimittajaksi. ”Konecranesin huoltoprosessi on erittäin edistyksellinen”, toteaa Nishi. ”Järjestelmä laskee jokaisen nosturin liikematkat ja kuormat. Se ilmoittaa käyttäjälle, mikä osa tarvitsee huoltoa ja milloin. Silmämääräiseen tarkastukseen verrattuna järjestelmä on huomattavasti tarkempi ja informatiivisempi. Olemme erittäin tyytyväisiä siihen. Konecranesin huoltoteknikot toimivat nopeasti, ja tehtaamme toimii keskeytyksettä. Järjestelmä on meille erittäin hyödyllinen.”

Oji Paper halusi investoida markkinoiden luotettavimpiin ja teknisesti edistyneimpiin teollisuusnostureihin. Konecranes toimitti Nantongin paperitehtaalle kolme puoliautomaattista ja kaksi käsikäyttöistä prosessinosturia sekä parikymmentä pienempää teollisuusnosturia

Resource type: