Suwnice chwytakowe do branży motoryzacyjnej

Łatwe do adaptacji i wydajne

Suwnice chwytakowe do transportu kręgów/zwojów transportują je w obszar rozwijania i cięcia półfabrykatów. Suwnice te są szybkoobrotowe i mogą być wyposażone w różne urządzenia podnoszące w zależności od przenoszonego materiału. Często będą wyposażone w inteligentne funkcje zwiększające produktywność i bezpieczeństwo. Suwnicą można sterować za pomocą pilota radiowego lub z kabiny. Można zapewnić funkcje ręczne, półautomatyczne i w pełni zautomatyzowane.

Do haków można przymocować szeroką gamę urządzeń podnoszących, takich jak magnesy, haki C, szczypce hydrauliczne i inne. Funkcja obrotu może być również wyposażona w urządzenie podnoszące. Szafy elektryczne mogą być wyposażone w klimatyzację, gdy środowisko pracy jest trudne i / lub gdy zapewnione jest hamowanie sieciowe.

Suwnica może być wyposażona w jeden lub kilka wózków, w zależności od zastosowania. W układzie z dwoma wózkami wózki można łączyć mechanicznie.

Programowalny sterownik logiczny (PLC) kieruje suwnicą ją monitoruje oraz stanowi platformę dla Smart Features.

Serwisowy panel dotykowy zawiera ekran z danych procesowych, serwisu, diagnostyki i ręcznego sterowania suwnicą. Urządzenie monitoruje swój stan i zaleca, kiedy należy przeprowadzić konserwację.