Kunnossapidon arviointisuunnitelma MAP

MAP osoittaa kunnossapidon kehityskohteet ja kustannussäästö potentiaalin

Kunnossapidon arviointisuunnitelma (MAP) on järjestelmällinen tutkimus, jossa analysoidaan kunnossapidon nykytilaa ja sen haluttua tasoa sekä näytetään kehityskohteet, joilla haluttu taso on saavutettavissa.

MAP-analyysi arvioi ja kartoittaa kunnossapidon kehittämispotentiaalin, sen kustannustehokkuuden, joustavuuden ja osaamisen sekä työstökoneiden luotettavuuden.

Lopputuloksena saat kattavan raportin, joka osoittaa kunnossapidon nyky- ja tavoitetilan välisen kuilun sekä korostaa tärkeimmät kehityskohteet, joihin panostamalla tavoitetilaan on mahdollista päästä.

MAP-analyysin avulla saat paremman käsityksen kunnossapitoon ja koneiden käyttöön liittyvistä mahdollisista kustannusriskeistä. Se tuo esiin myös mahdolliset turvallisuusriskit.

MAP antaa objektiivisen kuvan ulkoisen kunnossapitokumppanisi tekemästä työstä ja luo hyvän pohjan
kunnossapidon kehittämiseen.