26.04.2018 - Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 17.04.2018 року.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА»

 

повідомляє наступну інформацію станом на 17 квітня 2018 року:

•загальна кількість акцій – 103 248 шт. простих іменних акцій;

•загальна кількість голосуючих акцій – 103 248 шт. простих іменних акцій.

 

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах та проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, що відбудуться 29 травня 2018 року, наведені у повідомленні про проведення вказаних Загальних зборів.