Konecranes Oyj:n osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 2024: Ennätyksellinen kannattavuus ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Stock exchange releases

KONECRANES OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI–MAALISKUU 2024, 25.4.2024 klo 8.30

 

Konecranes Oyj:n osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 2024: Ennätyksellinen kannattavuus ensimmäisellä vuosineljänneksellä

 

Ennätyksellinen kannattavuus ensimmäisellä vuosineljänneksellä

 

Tämä tiedote on yhteenveto Konecranes Oyj:n tammi–maaliskuun 2024 osavuosikatsauksesta. Raportti löytyy kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja on saatavilla myös Konecranes-konsernin verkkosivuilla osoitteessa www.konecranes.com.

 

Tässä katsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita.

 

Konecranes on tehnyt muutoksia Teollisuuslaitteiden saatujen tilausten ja liikevaihdon raportointiin. Muutokset vaikuttavat myös Teollisuuslaitteiden kannattavuuteen. Tiedotteessa esitetyt edellisen vuoden luvut on oikaistu, ja ne ovat täysin vertailukelpoisia kuluvan vuoden lukujen kanssa.

 

ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES LYHYESTI

 

- Saadut tilaukset olivat 909,1 miljoonaa euroa (1 289,6), -29,5 prosenttia (-29,0 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna). Saadut tilaukset lisääntyivät Kunnossapidossa mutta vähenivät Satamaratkaisuissa ja Teollisuuslaitteissa.

- Kunnossapidon sopimuskannan arvo oli 326,0 miljoonaa euroa (311,1), +4,8 prosenttia (+5,3 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna).

- Kunnossapidon saadut tilaukset olivat 388,5 miljoonaa euroa (378,8), +2,6 prosenttia (+3,7 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna).

- Tilauskannan arvo oli 3 046,4 miljoonaa euroa (3 281,4) maaliskuun lopussa, -7,2  prosenttia (-6,8 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna).

- Liikevaihto oli 913,1 miljoonaa euroa (899,3), +1,5 prosenttia (+2,5 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Liikevaihto kasvoi Kunnossapidossa ja Satamaratkaisuissa mutta pieneni Teollisuuslaitteissa.

- Vertailukelpoinen EBITA-kateprosentti oli  11,1  prosenttia (10,6), ja vertailukelpoinen EBITA oli 101,8 miljoonaa euroa (95,4). Vertailukelpoisen EBITA-kateprosentin kasvu johtui pääasiassa tuottavuuden kasvusta ja hinnoittelusta.

- Liiketulos oli 89,1 miljoonaa euroa (85,8),  9,8  prosenttia liikevaihdosta (9,5). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä 4,8 miljoonaa euroa (2,6) ja koostuivat pääasiassa uudelleenjärjestelykuluista.

- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,75 (0,66) euroa.

- Vapaa kassavirta oli 48,8 miljoonaa euroa (116,0).

- Nettovelka oli 334,7 miljoonaa euroa (586,1) ja nettovelkaantumisaste  21,8  prosenttia (42,3).

 

KYSYNTÄNÄKYMÄT

 

Kysyntäympäristömme teollisuusasiakkaiden keskuudessa on pysynyt hyvänä ja jatkuu hyvällä tasolla.

 

Maailmanlaajuinen konttiliikenne jatkuu korkealla tasolla, ja maailmanlaajuiset konttien käsittelyyn liittyvät pitkän aikavälin näkymät ovat edelleen yleisesti hyvät.

 

TALOUDELLINEN OHJEISTUS

 

Konecranes odottaa liikevaihdon pysyvän suunnilleen samalla tasolla tai kasvavan vuonna 2024 vuoteen 2023 verrattuna. Konecranes odottaa vertailukelpoisen EBITA-kateprosentin pysyvän suunnilleen samalla tasolla tai paranevan vuonna 2024 vuoteen 2023 verrattuna.

 

 

TUNNUSLUVUT

 

 

1-3/

2024

1-3/

2023

Muutos

%

R12M

 

  1-12/

2023

Saadut tilaukset, MEUR

909,1

1 289,6

-29,5

3 780,9

4 161,4

Tilauskanta kauden lopussa, MEUR

3 046,4

3 281,4

-7,2

 

3 040,8

Liikevaihto yhteensä, MEUR

913,1

899,3

1,5

3 980,2

3 966,3

Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA), MEUR 2

124,4

117,9

5,5

541,5

535,0

Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA), % 1

13,6 %

13,1 %

 

13,6 %

13,5 %

Vertailukelpoinen EBITA, MEUR 1

101,8

95,4

6,7

457,1

450,7

Vertailukelpoinen EBITA, % 1

11,1 %

10,6 %

 

11,5 %

11,4 %

Vertailukelpoinen liikevoitto, MEUR 1

93,9

88,4

6,3

425,2

419,7

Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti 1

10,3 %

9,8 %

 

10,7 %

10,6 %

Liikevoitto, MEUR

89,1

85,8

3,9

405,8

402,5

Liikevoittoprosentti, %

9,8 %

9,5 %

 

10,2 %

10,1 %

Voitto ennen veroja, MEUR

79,5

72,2

10,1

374,9

367,6

Tilikauden voitto, MEUR

59,3

52,7

12,5

282,2

275,6

Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR

0,75

0,67

12,5

3,56

3,48

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR

0,75

0,66

12,5

3,55

3,46

Nettovelkaantumisaste, %

21,8 %

42,3 %

 

 

22,9 %

Nettovelka / vertailukelpoinen EBITDA, liukuva 12 kk 1

0,6

1,3

 

 

0,7

Sijoitetun pääoman tuotto, %

 

 

 

17,6 %

16,4%

Vertailukelpoinen sijoitutun pääoman tuotto, % 2

 

 

 

18,9 %

17,7%

Vapaa kassavirta, MEUR

48,8

116,0

 

444,1

511,4

Henkilöstö keskimäärin kauden aikana

16 570

16 551

0,1

 

16 503

 

1) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Katso myös liite 11 tilinpäätöslyhennelmässä

2) Sijoitetun pääoman tuotto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Katso myös liite 11 tilinpäätöslyhennelmässä

 

 

TOIMITUSJOHTAJA ANDERS SVENSSON:

 

Konecranesilla oli hyvä ensimmäinen vuosineljännes. Konsernin saadut tilaukset ja toimituskyky pysyivät hyvällä tasolla. Kannattavuus parani edellisvuodesta, ja ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen EBITA-kateprosentti oli ennätykselliset 11,1 %. Erityisesti Kunnossapito suoriutui hyvin.

 

Kysyntäympäristömme pysyi hyvänä ensimmäisellä neljänneksellä, vaikka saadut tilaukset vähenivät 29,0 % edellisvuodesta vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Vertailukausi oli vahva Teollisuuslaitteissa ja Satamaratkaisuissa, sillä saimme tuolloin poikkeuksellisen suuria yksittäisiä tilauksia molemmissa liiketoiminnoissa. Tilauskantamme oli 3,0 miljardia euroa maaliskuun lopussa eli 6,8 % pienempi kuin vuotta aiemmin vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna.

 

Toimituskyky pysyi samalla hyvällä tasolla kuin edellisillä vuosineljänneksillä. Konsernin liikevaihto kasvoi 2,5 % edellisvuodesta vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna ja oli 913 miljoonaa euroa. Suomen satamalakot heikensivät ensimmäisen neljänneksen liikevaihtoa. Lakkojen aiheuttamien viivästysten vaikutus oli noin 15–20 miljoonaa euroa pääasiassa Teollisuuslaitteissa.

 

Vertailukelpoinen EBITA-kateprosentti parani edellisvuodesta 11,1 prosenttiin. Kateparannus johtui pääasiassa tuottavuuden paranemisesta ja hinnoittelusta. Kannattavuus parani edellisvuodesta Kunnossapidossa ja Satamaratkaisuissa, mutta heikkeni Teollisuuslaitteissa.

 

Liiketoimintasegmenteistä Kunnossapidolla oli vahva neljännes. Saadut tilaukset kasvoivat 3,7 % edellisvuodesta vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Liikevaihto kasvoi 5,1 % edellisvuodesta vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen EBITA-kateprosentti parani edellisvuodesta ennätykselliseen 19,9 prosenttiin. Parannus johtui pääasiassa tuottavuuden paranemisesta ja hinnoittelusta. Sopimuskannan arvo kasvoi edelleen ja oli vuosineljänneksen lopussa vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna 5,3 % suurempi kuin edellisenä vuonna.

 

Teollisuuslaitteiden ulkoiset tilaukset laskivat 29,7 % vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna vahvaan vertailukauteen verrattuna. Edelliseen neljännekseen verrattuna ulkoiset tilaukset kasvoivat 10,8 %. Ulkoinen liikevaihto laski 7,6 % edellisvuodesta vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Liikevaihdon laskun seurauksena vertailukelpoinen EBITA-kateprosentti pieneni edellisvuodesta 6,5 prosenttiin. Kunnossapidon ja Teollisuuslaitteiden optimointiohjelma eteni, ja kirjasimme Teollisuuslaitteissa 3,8 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja, jotka liittyivät pääasiassa henkilöstövähennyksiin Intiassa. Tämän seurauksena olemme päivittäneet optimointiohjelman uudelleenjärjestelykuluarviota 40–50 miljoonaan euroon aikaisemmasta 30–40 miljoonasta eurosta. Kuluista on kirjattu tähän mennessä noin 40 miljoonaa euroa.

 

Satamaratkaisujen saadut tilaukset olivat 248 miljoonaa euroa ja laskivat 51,4 % edellisvuodesta vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Vertailukaudella saatujen tilausten taso oli ennätyksellisen korkea. Myynti kehittyi edelleen suotuisasti, ja liikevaihto kasvoi 10,2 % edellisvuodesta vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Vertailukelpoinen EBITA-kateprosentti parani 7,1 prosenttiin. Tämä johtui pääasiassa myyntivolyymien kasvusta. Lisäksi saimme T&K-tukea 2,1 miljoonaa euroa. Satamaratkaisujen tilauskannan arvo oli yli 1,6 miljardia euroa vuosineljänneksen lopussa.

 

Osana liiketoimintamme ja toimitusketjumme jatkuvaa optimointia olemme tutkineet erilaisia vaihtoehtoja konttilukkien valmistustoiminnallemme Saksan Würzburgissa. Tällä hetkellä ensisijaisena tavoitteenamme on löytää tuotantolaitokselle uusi omistaja, jotta voisimme ulkoistaa konttilukkien valmistuksen, mutta emme voi sulkea pois tuotannon alasajon mahdollisuutta. Joka tapauksessa tulemme jatkossakin olemaan johtava konttilukkien ja niihin liittyvien palveluiden toimittaja, mutta tavoilla, jotka hyödyntävät täysipainoisesti olemassa olevaa maailmanlaajuista toimitusketjuamme. 

 

Odotamme kysyntäympäristön pysyvän hyvänä teollisuusasiakkaidemme keskuudessa. Satamien konttiliikenne jatkuu korkealla tasolla, ja konttien käsittelyyn liittyvät pitkän aikavälin näkymät ovat edelleen hyvät. Satamaratkaisujen myyntiputkessa on kaikenkokoisia projekteja. Saatujen tilausten vaihtelu vuosineljännesten välillä on liiketoiminnalle tyypillistä, sillä tilausten ajoitus riippuu asiakkaan päätöksenteon ajoituksesta.

 

Pidämme myös vuoden 2024 taloudellisen ohjeistuksemme ennallaan. Odotamme liikevaihtomme ja vertailukelpoisen EBITA-kateprosenttimme pysyvän samalla tasolla tai paranevan vuonna 2024 vuoteen 2023 verrattuna.

 

Yleisesti ottaen Konecranesin vuosi on lähtenyt hyvin käyntiin. Ensimmäinen neljänneksemme luo vankan pohjan koko vuoden tulokselle, ja olen ylpeä tiimimme kovasta työstä ja omistautumisesta. Meillä on kaikki edellytykset jälleen hyvälle vuodelle.

 

TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA MEDIALLE

 

Konecranes järjestää webcastin ja puhelinkonferenssin analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille tänään klo 11.00. Tilaisuus on englanninkielinen, ja toimitusjohtaja Anders Svensson ja finanssijohtaja Teo Ottola esittelevät tilinpäätöstiedotteen. Konferenssin lopussa on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Webcast nauhoitetaan, ja tallenne on saatavilla yhtiön verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.

 

Webcastia voi seurata seuraavan linkin kautta:

https://konecranes.videosync.fi/q1-2024

 

Kysymyksien esittämistä varten puhelinkonferenssiin voi liittyä rekisteröitymällä seuraavan linkin kautta:

https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=50049971  

 

Puhelinnumerot ja konferenssitunnus osallistumista varten toimitetaan rekisteröitymisen jälkeen. Mikäli haluat esittää kysymyksen konferenssin aikana, näppäile *5 puhelimeesi liittyäksesi kysymysjonoon.

 

Kysymyksiä voi esittää myös kirjallisesti kysymyslomakkeen kautta webcastia seuratessa.

 

 

SEURAAVA KATSAUS

 

Konecranes Oyj:n tammi-kesäkuun 2024 puolivuosikatsaus julkaistaan 26.7.2024.

 

 

KONECRANES OYJ

Kiira Fröberg

Sijoittajasuhdejohtaja

 

 

LISÄTIETOJA

Kiira Fröberg

Sijoittajasuhdejohtaja

puh. 020 427 2050

 

 

TÄRKEÄÄ TIETOA

 

Tämän tiedotteen tiedot sisältävät tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka perustuvat Konecranesin tämänhetkisiin odotuksiin ja ennusteisiin liittyen sen taloudelliseen asemaan, toiminnan tulokseen, suunnitelmiin, päämääriin, tulevaisuuden suoriutumiseen tai liiketoimintaan. Nämä lausumat voivat sisältää ilmaisuja, jotka alkavat, joita seuraa tai jotka sisältävät muun muassa sanoja ”tähdätä,” ”uskoa,” “odottaa,” “tavoitella,” “aikoa,” “saattaa,” “ennakoida,” “arvioida,” “suunnitella,” “heijastella,” “tulla,” “voi olla,” “todennäköisesti,” ”pitäisi,” ”olisi,” ja “voisi” ja muita vastaavia sanoja ja termejä tai niiden negaatioita. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tärkeitä tekijöitä, jotka eivät ole Konecranesin vaikutusmahdollisuuksien piirissä, mikä voi vaikuttaa Konecranesin todelliseen tulokseen, suoritukseen tai sen saavutuksiin olennaisesti, verrattuna tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyyn, tai niihin sisältyvään odotettuun tulokseen, suoritukseen tai saavutukseen. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat lukuisille oletuksille, jotka liittyvät Konecranesin nykypäivän ja tulevaisuuden liiketoimintastrategioihin sekä sen tulevaisuuden liiketoimintaympäristöön.

 

 

Konecranes on materiaalinkäsittelyalan globaaleja johtajia. Palvelemme laajaa asiakasjoukkoa useilla eri toimialoilla. Olemme kerta toisensa jälkeen määrittäneet alan parhaat käytännöt, jokapäiväisistä parannuksista isoihin läpimurtoihin kriittisillä hetkillä. Tiedämme, että voimme aina löytää turvallisemman, tuottavamman ja vastuullisemman tavan toimia. Siksi 16 600 työntekijäämme yli 50 maassa ovat ansainneet asiakkaiden luottamuksen, ja olemme päivittäin mukana nostamassa, käsittelemässä ja siirtämässä asioita, joita maailma tarvitsee. Vuonna 2023 konsernin liikevaihto oli 4,0 miljardia euroa. Konecranesin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä (tunnus: KCR).

 

JAKELU

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.konecranes.com