Konecranes vahvistaa markkina-asemaansa Kaakkois-Aasiassa ostamalla MHE-Demagin

Stock exchange releases
  • Konecranes ostaa yhteisyrityskumppaninsa Jebsen & Jessenin omistuksessa olevan 50 % osuuden MHE-Demagista
  • Konecranes vahvistaa läsnäoloaan ja kasvattaa markkina-asemaansa strategisesti tärkeillä ja nopeasti kasvavilla Kaakkois-Aasian markkinoilla; yritysosto kasvattaa Konecranesin liikevaihtoa Aasian ja Tyynenmeren alueella noin 30 %
  • Vuotuisten synergioiden arvioidaan olevan noin 10 miljoonaa euroa EBITA-tasolla vuoteen 2022 mennessä
  • Yritysoston vaikutuksen osakekohtaiseen tulokseen odotetaan olevan aluksi suurin piirtein neutraali mutta selvästi positiivinen synergioiden toteutumisen jälkeen
  • Kaupan odotetaan toteutuvan 2.1.2020

Konecranes on sopinut ostavansa 50 %:n osuuden MHE-Demag-yhteisyrityksestä Jebsen & Jesseniltä noin 147 miljoonalla eurolla. Yritysosto parantaa merkittävästi Konecranesin markkina-asemaa nopeasti kasvavilla Kaakkois-Aasian markkinoilla. Lisäksi se luo uusia mahdollisuuksia kunnossapitopalvelujen myynnille ja yksinkertaistaa teollisuuslaitteiden ja komponenttien jakelukanavaa.

 

Kaupan myötä Konecranes voi jatkossa konsolidoida MHE-Demagin kokonaan. Konecranes arvioi kaupan kasvattavan konsernin vuotuista liikevaihtoa noin 150–180 miljoonalla eurolla ja EBITAa noin 25–30 miljoonalla eurolla vuoteen 2022 mennessä tavoitellut synergiat mukaan lukien.

 

Tällä hetkellä Konecranes raportoi MHE-Demagin osakkuusyhtiönä. Vuonna 2018 MHE-Demagin osuus konsernin tuloksesta oli noin 5 miljoonaa euroa.

 

”MHPS-yrityskaupan jälkeen Konecranes on nyt valmis ottamaan seuraavat askeleensa kasvupolullaan. Tämä yritysosto tukee tavoitettamme kasvaa kannattavasti sekä vahvistaa asemaamme strategisesti tärkeällä alueella, jolla on useita nopeasti kasvavia markkinoita. Lisäksi se tasapainottaa Konecranesin myynnin alueellista rakennetta”, sanoo Konecranesin väliaikainen toimitusjohtaja ja talousjohtaja Teo Ottola.

 

Kaupan ehdot
Jebsen & Jessen saa noin 147 miljoonaa euroa käteisenä. Osa kauppasummasta maksetaan kaupan toteutumisen odotettuna ajankohtana 2.1.2020 ja osa myöhemmin. MHE-Demagilla odotetaan olevan vähäiset nettorahavarat kaupan toteutumishetkellä. Yritysoston ei odoteta edellyttävän viranomaishyväksyntöjä.

MHE-Demag lyhyesti
MHE-Demag on Kaakkois-Aasian johtavia teollisuusnosturien ja palvelujen toimittajia, ja se edustaa MHE ja Demag-brändejä. Yritys suunnittelee, valmistaa ja huoltaa kattavaa teollisuusnosturien ja nostolaitteiden valikoimaa. Se palvelee räätälöidyillä ratkaisuilla monipuolisesti eri asiakkaita ja toimialoja teollisuustuotannosta avaruusteollisuuteen. Lisäksi MHE-Demag toimittaa varastointilaitteita, kuten trukkeja ja kuormaussiltoja, sekä nostolavoja, rakennusten kunnossapitolaitteita, kompakteja rakennuslaitteita ja automatisoituja pysäköintijärjestelmiä.

 

MHE-Demagin liikevaihdosta noin 50 % tulee kunnossapidosta, noin 35 % nostureista ja komponenteista ja noin 15 % muista teollisuuden tuotteista. MHE-Demagin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 285 Singaporen dollaria (179 miljoonaa euroa) ja EBITA noin 20 miljoonaa Singaporen dollaria (13 miljoonaa euroa). Konecranes on MHE-Demagin pääasiallinen toimittaja. Konecranes myy MHE-Demagille nostureiden komponentteja Demag-brändillä.

 

MHE-Demagilla on noin 1 800 työntekijää, mukaan lukien noin 700 huoltoinsinööriä. Yrityksellä on 11 tehdasta ja yli 70 palvelupistettä Kaakkois-Aasiassa. Sen pääkonttori on Singaporessa.

 

MHE-Demagilla on omaa toimintaa kahdeksassa maassa: Australiassa, Indonesiassa, Malesiassa, Singaporessa, Filippiineillä, Taiwanissa, Thaimaassa ja Vietnamissa. Lisäksi MHE-Demagilla on jälleenmyyjiä muun muassa Bruneissa, Kambodžassa, Laosissa, Myanmarissa, Papua-Uusi-Guineassa ja Itä-Timorissa.

 

MHE-Demag on perustettu vuonna 1983 Demagin ja Jebsen & Jessenin yhteisyrityksenä. Se on rakentanut yli 26 000 teollisuusnosturia, yli 20 000 kuormaussiltaa varastoihin, yli 2 000 rakennusten kunnossapitojärjestelmää sekä yli 200 pysäköintialuetta, joissa on yhteensä yli 6 000 paikkaa.

 

Strategiset perustelut
Yritysoston myötä Konecranes:

  • kasvattaa ja monipuolistaa maailmanlaajuista kunnossapidon organisaatiotaan, joka kasvaa noin 700 huoltoinsinöörillä
  • saavuttaa synergioita ja yksinkertaistaa teollisuusnosturiensa jakelukanavaa Kaakkois-Aasiassa
  • vahvistaa läsnäoloaan ja markkina-asemaansa nopeasti kasvavilla Kaakkois-Aasian markkinoilla kasvattamalla liikevaihtoa noin 30 %:lla Aasian ja Tyynenmeren (APAC) alueella; yritysoston jälkeen APAC-alueen osuus konsernin liikevaihdosta on noin 20 %.

 

Synergiat
Konecranes odottaa yritysoston tuovan noin 10 miljoonan euron vuotuiset synergiat EBITA-tasolla vuoteen 2022 mennessä, mukaan lukien sekä liikevaihto- että kustannussynergiat. Yrityskauppaan liittyvien kertaluontoisten integraatiokustannusten arvioidaan olevan noin 6 miljoonaa euroa.

 

Tällä hetkellä Konecranesilla on omat tytäryhtiöt seitsemässä MHE-Demagin kahdeksasta toimintamaasta, poikkeuksena Taiwan, jossa Konecranes toimii jälleenmyyjäkumppanin kautta.

 

Yritysoston vaikutuksen osakekohtaiseen tulokseen odotetaan olevan aluksi suurin piirtein neutraali mutta selvästi positiivinen synergioiden toteutumisen jälkeen.

 

Rahoitus
Konecranesilla on hyvä taloudellinen valmius toteuttaa järjestely onnistuneesti ja hyödyntää sen tuomia etuja. Neljännen vuosineljänneksen aikana Konecranes on nostanut 140 miljoonaa euroa pitkäaikaista rahoitusta eri rahoituslaitoksilta käteisvastikkeen rahoittamiseksi.

 

 

KONECRANES OYJ


Teo Ottola

Väliaikainen toimitusjohtaja, talousjohtaja

 

Lisätietoja sijoittajille:
Eero Tuulos
Sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 427 2050


Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Konecranes toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2018 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 3,16 miljardia euroa. Konsernilla on 16 100 työntekijää 50 maassa. Konecranes Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).

 

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.comTULEVAISUUTTA KOSKEAVAT LAUSUMAT

Tämä pörssitiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka kuvaavat tulevaisuuden tapahtumia, mukaan lukien lausumat, jotka koskevat Konecranesia, Jebsen & Jesseniä tai MHE-Demagia, tässä pörssitiedotteessa kuvailtua Yritysostoa ja tällaisesta yritysjärjestelystä odotettavissa olevia hyötyjä sekä Konecranesin ja MHE-Demagin yhdistyneiden liiketoimintojen tulevaisuuden taloudellista tulosta tämänhetkisten odotusten perusteella. Tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi todelliset tulokset saattavat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevista lausumista. Asiakirjassa käytettyjen sanojen ”saattaa”, ”odottaa”, ”aikoo”, ”ennakoi”, ”suunnittelee”, ”haluaa”, ”tulee”, ”ennustaa” ja ”arvioi” sekä näiden sanojen kielteisten muotojen ja analogisten tai vastaavien ilmaisujen tarkoituksena on tehdä tunnistettaviksi tulevaisuutta koskevat lausumat. Mikäli tällaisia sanoja ei esiinny, se ei kuitenkaan tarkoita, että lausuma ei olisi tulevaisuutta koskeva. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat Konecranesin tämänhetkisiin odotuksiin ja ennusteisiin tulevaisuuden tapahtumista.  Nämä lausumat eivät ole takeita suorituskyvystä tulevaisuudessa.

Koska tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, saattavat todelliset tulokset poiketa olennaisesti näistä lausumista. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat Konecranesin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, ovat muun muassa: Konecranesin kyky saada Yritysostolle viranomaisten hyväksyntä; Yritysoston yhteydessä Konecranesin Jebsen & Jessenille maksettavaksi tuleva kokonaisvastike; mahdollisuus siihen, että Yritysoston toteuttamiseen tarvittava aika on oletettua pidempi; Konecranesin ja Jebsen & Jessenin kyky solmia muita Yritysostoon liittyviä sopimuksia, kuten osakassopimus; Yritysoston odotettujen synergioiden ja hyötyjen saavuttaminen; riskit, jotka liittyvät MHE-Demagin liiketoiminnan integroimiseen Konecranesiin; Konecranesin ja Jebsen & Jessenin kyky irtisanoa Osakkeiden ja liiketoiminnan ostosopimus tietyissä tilanteissa; Konecranesin taloudellinen tilanne Yritysoston jälkeen; sekä muut tekijät, riskit ja epävarmuustekijät, jotka ilmenevät tarkemmin Konecranesin vuosikertomuksista ja osavuosikatsauksista. Konecranes ei sitoudu päivittämään tässä asiakirjassa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia.