Yleiskatsaus

Yleiskatsaus sivulla (Overview) näet kokonaiskuvan kunnossapitotoimista ja niihin liittyvistä havainnoista etävalvontastatistiikan TRUCONNECT -palveluun yhdistetyistä laitteista.*

Avoimet kohteet (Open Items) näyttää avoimet turvallisuusriskit, tuotantoriskit ja TRUCONNECT-tapahtumat, joihin on puututtava välittömästi. Jos komponentissa on havaittu riski, jota ei ole vielä korjattu, vika katsotaan avoimeksi.

*Huoltotoimet (Service Activity)* -kohdassa näet yleiskatsauksen tietyllä ajanjaksolla huollettujen laitteiden kunnossapitohavainnot ja -toimet. Tästä kohdasta pääset myös helposti huoltokatsauksen (Service Review) tietoihin.

TRUCONNECT-tilastoista (TRUCONNECT Statistics) näet TRUCONNECT-etäpalveluun kytkettyjen laitteiden hälytykset ja kunnon. Hälytykset koskevat ylikuormituksia, hätäpysäytyksiä, jarruvikoja ja moottorin ylikuumenemisia.

Kalenteri

Tapahtumat-sivulla (Activity) luetellaan kaikki havainnot ja toimenpiteet valitulla ajanjaksolla. Voit myös nähdä luettelon kaikista toteutetuista työtilauksista ja tilata jopa suunnitellun korjauksen tai vikakorjauksen.*

Tässä näkymässä näkyvät tehdyt työtilaukset valitulla ajanjaksolla. Voit lajitella työtilauksia huoltotuotteen ja laitteen kriittisyyden mukaan ja huoltokatsaustietoihin pääset yhdellä napsautuksella. Voit tilata suunnitellun korjauksen tai vikakorjauksen nopeasti ja helposti painamalla painiketta Uusi työtilaus (New Service Request). 

Kalenteri

Kalenterisivulla (Calendar) näet huoltotoimet kalenterinäkymässä. Näet nopeasti kunnossapidon statuksen ja voit lajitella tietoja laitteen kriittisyyden, huoltotuotteen tai tehtävätyypin mukaan. Napsauttamalla kuukautta näet yksityiskohtaisen luettelon huoltotoimista.

Värikoodit ilmoittavat kunnossapidon statuksen. Voit lajitella toimet laitteen kriittisyyden, huoltotuotteen ja tehtävätyypin mukaan.

Laitteet

Laitteet-sivulla (Asset) laitekantanäkymässä (Fleet View) näet yhdellä silmäyksellä kaikki laitteet, avoimet tilaukset, havainnot ja toimenpiteet sekä TRUCONNECT-tiedot, kuten hälytykset ja kuntotiedot.

Voit *lajitella* näkymää prioriteetin, laitteen kriittisyyden tai päivämäärän mukaan tai aakkosjärjestyksessä. Prioriteetin mukaan lajittelemalla voit nähdä selkeästi kaikki turvallisuuteen ja tuotantoon liittyvät ongelmat.

Laitekanta

Tämä näkymä sisältää kaikki laitekantanäkymän tiedot helppolukuisena luettelona, joka voidaan helposti ladata.*

Voit lisätä näkymään sarakkeita avoimille tapauksille, havainnoille ja toimenpiteille, TRUCONNECT-tiedoille ja kuluille.

Luettelo on ladattavissa pdf-tiedostona, jotta voit jakaa tietoa helposti kollegoillesi.

Dokumentit

Järjestelmän tuottamat raportit, tarjoukset ja käyttäjän itse lisäämät asiakirjat tallennetaan tänne, mistä ne ovat helposti saatavilla.*

Voit helposti ladata kaikki täällä luetellut tarkastus- tai kunnossapitoraportit. Voit myös lisätä tänne omia asiakirjojasi.

Huoltokatsaus

Huoltokäynnin jälkeen teemme huoltokatsauksen (Service Review), jossa käydään läpi avoimet suositukset, vastataan kysymyksiin ja suunnitellaan tulevat toimenpiteet. Työtilaus-sivujen (Service Request) tiedoista keskustellaan huoltokatsauksen yhteydessä, missä käydään läpi havainnot, tarkistetaan avoimet tarjoukset ja suunnitellaan seuraavat toimenpiteet. Tietoja voidaan milloin tahansa katsella uudelleen helposti.

Yhteenvedossa (Summary) näkyvät työtilauksen havainnot (turvallisuusriskit, tuotantoriskit, määrittelemättömät kuntotiedot ja parannusmahdollisuudet) sekä toimenpiteet (korjaukset).

Yhteenvedossa luetellaan jokainen työtilauksessa ollut laite sekä laitteen yksityiskohtaiset havainnot ja toimenpiteet.

Yhteistyökatselmus -KPIt

Osana konsultoivaa lähestymistapaamme teemme asiakkaidemme kanssa yhteistyökatselmuksen (Business Review), jossa osoitamme sijoitetun pääoman tuoton ja kannustamme jatkuvaan parantamiseen. Voit katsella tietoja milloin tahansa yourKONECRANES.comin yhteistyökatselmusosiossa (Business Review). Kunnossapidon KPI-indikaattorit -osiossa (Service KPIs) näkyy kokonaiskuva Konecranes-konsernin suorittamista töistä valitulla ajanjaksolla, kuten tietoa trendeistä, havainnoista ja toimenpiteistä.

Trendit (Trends) -kohdassa vikojen määrää verrataan työmääräinten tai huollettujen laitteiden määrään valitulla ajanjaksolla.

Havainnot ja toimenpiteet -kohdasta (Findings and Actions) näet selkeästi, mihin laitteisiin on kiinnitettävä enemmän huomiota.

Yhteistyökatselmus - TRUCONNECT

Yhteistyökatselmuksen TRUCONNECT-osiosta näet hälytysten määrän kehittymisen suhteessa laitteiden käyttötunteihin. Pysyt näkemään myös kriittisten laitteiden hälytysten määrän.*

Hälytykset ja käyttötunnit -kaaviossa (Alerts and Usage) vertaillaan kytkettyjen laitteiden hälytysten ja käyttötuntien määrää valitulla ajanjaksolla.

* Hälytykset (Alerts) *-osiosta näet selkeästi, millä laitteilla oli eniten turvallisuus- tai tuotantohälytyksiä.

Yhteistyökatselmus - Kulut

Tässä näkymässä on yhteenveto kuluista. Näet laskutetun kokonaismäärän valitulla ajanjaksolla sekä huoltotuotekohtaiset kulut. Siinä voidaan tarkastella sekä sopimukseen liittyviä kuluja että sopimuksen ulkopuolisia kuluja.

Huoltotyyppikohtaiset trendit (Trends by Service Type) voidaan lajitella tietyn huoltotuotteen, kuten vikakorjausten, tarkastusten tai ennakoivan kunnossapidon, mukaan.

Laitekohtaiset kulut (Spend by Asset) -osiosta näet selkeästi, millä laitteilla on ollut eniten korjauksia valitulla ajanjaksolla.

TRUCONNECT

Tässä näkymässä näet kaikki tietyn laitteen TRUCONNECT-tiedot. Näet turvallisuuteen liittyvät tiedot, kuten ylikuumenemiset, ylikuormitukset ja hätäpysäytykset, Pareto-analyysin kriittisistä hälytyksistä, toimintatilastot, kuten kuorman jakautuma, nostimen nopeusvaihtelujen valvonta, ylikuormitukset, hätäpysäytykset, työsyklit ja käyttötunnit, sekä arvioinnin valittujen komponenttien, kuten nostimen ja nostimen jarrun, jäljellä olevan käyttöiän (DWP).

*Yhteenveto-osiossa* on esitetty pahimmat mahdolliset skenaariot tarkkailtavilta osa-alueilta – kuntotiedot, luotettavuus, käyttötilastot ja tuotanto.

Safety-critical alerts indicate a safety risk to the crane or its operation. Safety-critical risks can include emergency stops, overloading and brake faults. In this section, you can see a daily average for alerts as well as trends.

Turvallisuushälytykset ilmoittavat nosturiin tai sen toimintaan liittyvästä turvallisuusriskistä. Turvallisuusriskejä voivat olla muun muassa hätäpysäytykset, ylikuormitukset ja jarruviat. Tässä osiossa näet hälytysten päivittäisen keskiarvon sekä trendit.

Inspections & Preventive Maintenance service liftup image

Inspections & Preventive Maintenance

Service

yourKONECRANES.com is your source for all your inspections and preventive maintenance information from Konecranes.

TRUCONNECT Remote Monitoring

TRUCONNECT Remote Service

Service

Usage and condition information from TRUCONNECT Remote Monitoring can be viewed on yourKONECRANES.com.

Contact on mobile

Contact Us

yourKONECRANES is available to customers with a maintenance agreement and/or TRUCONNECT Remote Service. Contact us for more information.