Ponsse metsäkone

Ponsse Oyj

Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmään perustuvien metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys. Ponssen kotipaikka
on Suomessa Vieremällä, samalla paikalla kuin perustamisvuonna 1970. Metsäkoneyrittäjänä aloittanut yrityksen perustajan Einari Vidgrénin perhe on yhä mukana Ponssen jokapäiväisessä toiminnassa. Maailmanlaajuisesti yritys työllistää lähes 1700 henkeä, joista Suomen Vieremän tehdasalueella työskentelee noin 600 henkeä.

Päämarkkina-alueet ovat Suomi, Ruotsi, Venäjä, Saksa, Ranska, Pohjois-Amerikka ja Latinalainen Amerikka. Yrityksellä on 12 tytäryhtiötä ja 32 jälleenmyyjää. Kaikki koneet valmistetaan Vieremällä. Liikevaihto vuonna 2018 oli 612 MEUR. Viennin osuusliikevaihdosta oli 78 %.

(Kuvassa Ponsse Oyj:n tuotannon kehityspäällikkö Heikki Selkälä (vasemmallaja menetelmäsuunnittelija Antti Haapalainen).

Ponsseoyj

Haaste

Ponsse Oyj:n Vieremällä sijaitsevalla tehtaalla metsäkoneiden kokoonpanolinjalla
oli ennen tehdaslaajennusta käytössä lähinnä muutamia
seinäkääntönostureita ja siltanostureita. Nostettavat kappaleet jouduttiin
pitämään linjalla pieninä, ja niiden siirtäminen sekä nostokorkeus
olivat rajallisia. Tietyt nostot oli keskitettävä aina tiettyyn vaiheeseen
linjalla, jolloin joustovaraa oli vain vähän.

Ponssen tavoitteena oli saada lisää joustoa tuotantoon yhtenäistämällä
nosturikalustoa tämän päivän edistyneimmillä nosturitekniikoilla.
Kokoonpanolinjan avartamiseksi tuotantoon tehtiin uudelleen järjestelyjä.
Yli hehtaarin kokoinen laajennus oli Suomessa valmistavan teollisuuden
mittakaavassa ainutlaatuinen. Nosturien nostokorkeus ja toiminta-alue
oli tarve saada aikaisempaa suuremmaksi ja kappaleiden kiinnitys
monipuolisemmaksi. Esivalmistelulinjojen kokoonpanokoonnin helpottamiseksi
nosturien yhteisnostot tuli saada entistä monipuolisemmaksi,
jolloin suurien taakkojen ja isompien kokonaisuuksien nostaminen olisi
helpompaa ja turvallisempaa.

 

Ponsse oyj

Ratkaisu

Isossa nostureiden uusimisprojektissa Ponsse vertaili tarkasti useiden
toimittajien ratkaisuehdotuksia. Konecranes oli alusta lähtien vahvasti
mukana toimittajien valinnassa. Päätös nosturitoimittajasta syntyi
kokonaisratkaisun perusteella. ”Konecranes-ratkaisu oli mietitty tarkasti
pitkälle aikavälille, joten se oli paras vaihtoehto meille,”
Ponssen
menetelmäsuunnittelija Antti Haapalainen tiivistää.


Erittäin tärkeänä kriteerinä yrityksessä pidettiin nostureiden teknisten
ratkaisujen ja laadun lisäksi kunnossapitoa, jonka avulla varmistetaan
nostolaitteiden korkea käyttöaste ja turvallisuus. Nopeasti paikalle pääsevästä
huoltoasentajasta on suuri hyöty, kun tuotanto on riippuvainen
nostureista, ja mahdolliset ongelmat on pystyttävä ratkaisemaan asiantuntevasti
lyhyessä ajassa. Konecranes on hoitanut Ponssen nosturihuollot
jo vuosia, joten yrityksessä oli kokemusta huollon osaamisesta.

Ponsseoyj3

Tulos

Konecranes toimitti Ponssen tuotantolinjoille yhteensä yli 60 erityyppistä
nosturia kevytnostureista sekä CLX- ,  SLX- ja NEO-nostureista aina
Smart Features -älytoimintoja sisältäviin siltanostureihin. Erikoisratkaisuna
Konecranes toimitti myös seinäkonsolinostureita, jotka parantavat
merkittävästi tuotannon joustavuutta. Toimitettujen nostureiden nostokapasiteetti
vaihteli 250 kilosta aina 10 000 kiloon asti. Uutta nosturirataa
tehtiin lähes kilometrin verran laajennuksen osuudelle.


Nosturien uudistamisprojekti oli oleellinen osa Ponssen laajempaa noin
kolmen vuoden mittaista tehtaan laajennus- ja uudistusprojektia, mikä
huomioitiin myös nosturitoimitusten aikataulutuksessa. Aikataulu oli
tiukka, ja nosturien asennusten osalta vaadittiin joustoa puolin ja toisin,
mutta ratkaisut löytyivät hyvässä yhteishengessä. Tieto kulki hyvin molempiin
suuntiin, ja asennusprojekti saatiin viety loppuun kokonaisuutena
erinomaisesti.

Ponsseoyj5

Hyödyt

- Laajennetun tehtaan uudet nosturiratkaisut mahdollistavat entistä turvallisemman ja luotettavamman tuotantotoiminnan.Tämä vahvistaa tehtaan kykyä tuottaa huipputason asiakaslaatua.

- Kokoonpanon yhtenäisen ja tehokkaan nostokaluston ansiosta tuotantoa voidaan muokata aikaisempaa joustavammin.

- Suorituskykyinen nostokalusto ei rajoita tuotantokapasiteettia.