Aapo Räsänen opiskelee LUT-yliopistossa kiertotaloutta ympäristötekniikan Circular Economy -maisteriohjelmassa, sillä hän on kiinnostunut kierotaloudesta. Aapon mielestä on erittäin mielenkiintoista keksiä uusia ratkaisuja, joiden avulla tekniset toiminnot ja osat olisivat vähäpäästöisempiä tai helpommin uudelleenkäytettäviä: ”Opinnoissa valitsin kiertotalouden koulutusohjelman, koska olen kiinnostunut nimenomaan kiertotaloudesta ja kuinka nykyinen talouden lineaarinen malli voitaisiin kehittää kestävämmäksi. Työssäni pääsen työskentelemään juuri näiden asioiden parissa, tekniikan ja teollisuuden kontekstissa.” Aapoa vaivasi alkukeväällä sama kuin montaa muuta opiskelijaa: sopivan kesätyön löytäminen tuntui olevan vaikeaa, paikkoja oli vähän ja kilpailu kovaa. Kuitenkin sähköpostiin tullut ilmoitus tästä tehtävästä tuntui osuvan nappiin, sillä yritys, työtehtävät sekä sijainti oli juuri sitä mitä hän oli hakenutkin. Aapo tuli kuin tulikin valituksi ja nyt kesätyö Konecranesilla lähenee loppuaan. Hän kuitenkin aikoo jatkaa diplomityönsä kirjoittamista Konecranesilla kesätöiden päättyessä, mikä on maisterivaiheen opiskelijoille mahdollista.

 

Työtehtävissä Sustainability and Analytics- tiimissä tarvitaan osaamista datan käsittelystä sekä elinkaarimallinnuksesta (LCA) ja sen soveltamisesta. Tässä Aapoa on auttanut koulussa opitut taidot LCA-ohjelmiston parista, jolloin muiden ohjelmistojen käyttö on ollut helppo oppia työn ohessa. Englannin kielen taito on myös olennaista, sillä kaikki raportointi tapahtuu englanniksi.

 

Data-analyysin tekeminen onkin iso osa Aapon työnkuvaa, ja hän on analysoinut kesätöissään esimerkiksi Konecranesin tuotteiden osaluetteloita, joista kerätään materiaalitietoja elinkaarimallinukseen. Työnkuvaan kuuluu myös erilaisia projekteja, kuten tällä hetkellä Konecranesilla pyörivään Open to Ideas -kilpailuun osallistuminen, jossa muiden kesätyöntekijöiden ja juuri aloittaneiden työntekijöiden kanssa kehitellään uusia ratkaisuja Konecranesin haasteisiin. Kyseisessä kilpailussa Aapo on johtanut Green Delivery -tiimiä: ”Yritämme keksiä ratkaisua, kuinka voimme kehittää Konecranesin tuotteiden kuljettamisen kestävämmäksi.”

 

kesikset22

 

Millainen sitten on perinteinen työpäivä Sustainability and Analytics- Traineena?

”Noh, hieman klassisesti sanoen, mulla ei oikein ole tyypillistä työpäivää.”

Mutta, jos hänen olisi se kuvailtava, menisi se suurin piirtein seuraavasti:

- Työpäivä alkaa joko etänä kotona tai toimistolla sähköpostien lukemisella ja päivän ohjelman suunnittelulla. Aapo suunnittelee päivänsä ohjelman projektien aikataulujen sekä päivän kokousten ympärille, joiden pohjalta muodostetaan päivän työtavoitteet. Hän ajoittaa suunnitelmaan erikseen kellonajat hänen nimittämiinsä ”focus” hetkiin, jolloin hän keskittyy vain tiettyyn projektiin tai tehtävään intensiivisesti. Hän kokee tämän olevan toimiva työtapa.

- Tärkeä kahvitauko on luvassa muutaman tunnin kohdalla, joka tarkoittaa pientä hengähdystä ja rauhoittumista työn keskellä. Kahvitauon jälkeen tarkistetaan taas usein sähköpostit ja muut viestit.

- Lounas ajoittuu puolelle päiville ja koska lounaan jälkeen Aapo kokee, ettei heti pysty keskittymään esimerkiksi tarkkuutta vaativaan data-analyysiin, joten hän hyödyntää ajan diplomityönsä suunnitteluun.

- Iltapäivät työskennellään usein samassa rytmissä kuin aamupäivällä, vuorotellen tiiviimpien työskentelyhetkien ja Teams-puheluiden sekä muiden tehtävien kanssa. Aapo työstää päivän aikana usein useita eri projekteja, jolloin työpäivään tulee vaihtelua. Vaihtelua tietokoneella istumiselle tuo myös tehdaskäynnit, jolloin käydään analysoimassa tai tarkastamassa esimerkiksi tiettyjä koneen osia tehdasalueella.

 

Työpäivän saa siis mukavasti rakentaa itsensä näköiseksi ja itselleen toimivin työskentelytavoin.

 

Aapolle kesätöiden myötä teknisten piirustusten ja osaluetteloiden lukemisesta on tullut arkipäivää. Uusien tietojärjestelmien ja uuden LCA-mallinnusohjelman käytön oppiminen on vienyt osaamistasoa eteenpäin, sekä työn organisointitaidot sekä kielitaidot ovat kehittyneet työn ohessa ”ikään kuin bonuksena”. Parhaina puolina Konecranesin kesätöissä hän nostaa esiin joustavuuden ja esimiesten sekä työkavereiden tuen. "Joustavuus on ollut iso asia, olen voinut kesän aikana tehdä paljon muutakin kuin töitä. Lisäksi pidän tärkeänä perehdytystä ja tukea, jota olen saanut töitä aloittaessa ja edelleen. Mahtavia ihmisiä, työilmapiiri on rento, erittäin kivaa työskennellä tässä porukassa. En osaa sanoa negatiivista juttua. Paras kesätyökokemus," Aapo tiivistää.

Joustavuus on ollut iso asia, olen voinut kesän aikana tehdä paljon muutakin kuin töitä. Lisäksi pidän tärkeänä perehdytystä ja tukea, jota olen saanut töitä aloittaessa ja edelleen. Mahtavia ihmisiä, työilmapiiri on rento, erittäin kivaa työskennellä tässä porukassa. En osaa sanoa negatiivista juttua. Paras kesätyökokemus.