Teollisuuden kunnossapidon ja työstökonehuollon DBB-mittaus

MTS

Mikä on DBB-mittaus?

DBB-mittaus eli ympyränkaarimittaus on nopea testimenetelmä liikeakseleiden epätarkkuuksien todentamiseen:

Mittauksen tarkoituksena on ympyränmuotoisen radan seurantavirheiden toteaminen Mittauksessa tallennetaan mittauspisteet ajettaessa ympyräliikettä ja tuloksia verrataan täydelliseen ympyrään Mittaustuloksista nähtävistä akselipoikkeamista voidaan osoittaa mittausepätarkkuuksien aiheuttajat Mittauksesta toimitetaan mittauspöytäkirja
MTS DBB

DBB-mittauksen toteutus

Mitä tehdään?

Laitteen ohjelma analysoi automaattisesti mittaustuloksen ja tuloksista voidaan nähdä ongelmien aiheuttajat.   Tuloksista ilmenneet ongelmat priorisoidaan laatuun ja käytettävyyteen perustuen, jonka jälkeen annetaan korjaustoimenpidesuositukset
MTS

Milloin DBB-mittaus tulisi suorittaa?

  • Mittaus suositellaan tehtäväksi vuosittain, koneen kunnon ja laaduntuottokyvyn ylläpitämiseksi. Lisäksi vuosittain tehtynä mittaus toimii osana ennakoivaa kunnossapitoa tai kunnonvalvontaa.
  • Uusille- ja takuunalaisille koneille, toteamaan geometrian taso sekä koneenvalmistajan lupaamat arvot.
  • Koneen laatuongelmien selvittämiseksi.

Mihin tarvitaan?

> Oleellinen osa ennakoivaa kunnossapitoa ja kunnonvalvontaa​

> Nopea menetelmä tunnistaa koneen geometria- ja paikoitusvirheet sekä servoista ja mittajärjestelmästä aiheutuvia ongelmia​

> Luo varmuutta, että koneellasi voidaan tuottaa mittatarkkoja kappaleita ​

> Mittaustuloksista on havaittavissa syyt laaduntuottokykyyn ja työstettävien kappaleiden tarkkuuteen vaikuttavista epäkohdista​

> Seurantavirheistä nähdään virheiden aiheuttajat, jonka jälkeen ne voidaan poistaa suunnitelluilla korjauksilla​

> Näyttää koneen rakenteellisen kunnon tilan

 

Mittauksen hyödyt

> Luo varmuutta, että koneellasi voidaan tuottaa kappaleita, jotka täyttävät niille asetetut toleranssivaatimukset ​

> Nopea menetelmä tunnistaa koneen geometria- ja paikoitusvirheet sekä servoista ja mittajärjestelmästä aiheutuvia ongelmia​

> Mittaustuloksista on havaittavissa syyt laaduntuottokykyyn ja työstettävien kappaleiden tarkkuuteen vaikuttavista epäkohdista​

> Parantaa koneen luotettavuutta​

> Mittaa nopeasti koneen rakenteellisen kunnon​

> Varmistaa että koneen tarkkuus ja valmius laadun tuottoon on riittävällä tasolla