Koksinosturit

Älykäs nosturi kovaan työhön

Koksintuotannon on toimittava keskeytyksettä ympäri vuorokauden. Koksinosturien huoltotauot ovat lyhyitä. Myös suurten perushuoltojen pitää sujua nopeasti, sillä nosturien viat vaikuttavat koko tehtaan tuotantoaikaan ja heikentävät käyttöturvallisuutta. Konecranes koksinosturit on suunniteltu toimimaan ja kestämään rankimmissakin käyttöolosuhteissa.

KÖYSIRUMPUJEN JA TERÄSKÖYSIEN OMINAISUUDET 

Konecranes nostureiden köysirumpu-pyöräsuhde 30:1 on suuri verrattuna vakiotyyppiseen 24:1-suhteeseen. Suuremman rumpukoon ansiosta teräsköyteen kohdistuu pienempi taivutusjännitys sen kiertyessä rummun ympärille. Innovatiivinen köysitysjärjestelmä pidentää köysien käyttöikää noin 40 prosentilla ja vähentää näin huoltokustannuksia merkittävästi.

KÖYDEN YLIKIERTYMISEN VALVONTA 

Koksinosturi voidaan varustaa sisäänrakennetulla köyden ylikiertymisen suojalla.Tämä turvaominaisuus minimoi köyden kiertymisen telan ympärille vastakkaiseen suuntaan erittäin epätodennäköisessa kuorman tippumistilanteessa.

TELALLA MUKANA YLIMÄÄRÄISTÄ KÖYTTÄ

Jatkuvassa käytössä olevien teräsköysien säikeet voivat vaurioitua. Asennamme koksinostureihin kolminkertaisen määrän teräsköyttä, jotta vaurioituneet osat voidaan poistaa ja nosturi köysittää kolmesti uudelleen. Tämä säästää sekä aikaa että rahaa.

KESTÄVÄT LAAKERIT, HAMMASVAIHTEET JA LIITÄNNÄT 

Valmistamissamme laitteissa laakereiden 50 000 tunnin käyttöikä, joka on paljon pidempi kuin nosturien vakiolaakereilla. Vaihteistoissa käytetään kovuudeltaan 58 HRC terästä. Karkaistujen ja viimeistelyhiottujen vaihteistojen luokitus on vähintään AGMA 11. Hiilettämällä karkaistut vaihteistot on suunniteltu kestämään päivittäistä ja lähes keskeytymätöntä käyttöä. Ylläpitohuollon ja voitelun helpottamiseksi kaikki voiteluliitännät on koottu keskitetysti yhteen kohtaan.

JOKAISESSA RUMMUSSA KUORMAN KOKONAISPAINOA MITTAAVAT ANTURIT

Jokainen köysirumpu on varustettu kokonaiskuormaa mittaavalla älykkäällä punnitusanturilla, joka estää ylikuormat ja kuormien epätasapainon. Laserit mittaavat kuorman painon tarkasti myös tilanteissa, joissa on kuormanmittausta hankaloittavia tekijöitä, kuten monimutkainen köysistö tai koukkuja.

EOT-KOKSAAMONOSTURI

Koksaamon sähköisiä siltanostureita (EOT) on saatavana jopa 46 metrin jännevälillä. Nostureissa on käyttäjän näkyvyyttä parantavat, vapaasti jännevälin suunnassa liikuteltavat ohjaamot. Tämän tyyppisesä nosturissa on usein pitkä jänneväli ja erillinen kuivausalusta koksikuilun reunalla. Kuiluun pudotettava koksi siirretään kuivausalustalle noin 24 tunniksi, kunnes se on riittävän kuivaa kuljetinradan käsiteltäväksi.

KOKSAAMON YKSIJALKAINEN PUKKINOSTURI 

Yksijalkaisissa pukkinostureissa (SLG) etuna on syöttösuppilon puolen ratakiskon asentaminen tasaiselle tasolle. Järjestely alentaa kustannuksia kohotettuun rataan verrattuna. Tietyissä koksikuiluissa käytettävä liikkuva syöttösuppilo lyhentää SLG-nosturin liikematkoja ja tehostaa näin toimintaa.

KANNATTIMELLINEN YKSIJALKAINEN PUKKINOSTURI

Kannattimellisten puolipukkikoksaamonosturien edut ovat samat kuin kannattimettomassa yksijalkaisessa pukkinosturissa. Kannattimellinen nosturi on hyvä valinta, jos kuilu on kapea. Se tarjoaa myös lisävarastointitilaa jalan alla. Kannattimellinen SLG-nosturi sopii joihinkin tehtaisiin muita nosturimalleja paremmin, koska kannattimen ansiosta syöttösuppilo voidaan sijoittaa kuilun perusmittojen ulkopuolelle.