Aihio- ja tankonosturit

Raskaaseen prosessikäyttöön tarkoitetut nosturit siirtävät kuumia aihioita sekä tanko- tai putkiaihioita jatkuvavalukoneen kuljettimelta varastoalueelle sekä syöttävät aihioita valssaimeen. Nämä korkean kapasiteetin tuotantonosturit on suunniteltu turvallisiksi ja luotettaviksi huomioiden nostureille asetetut korkeat ja pitkäikäiset tuotantovaatimukset

Aihio- ja tankonostureiden ominaisuudet

  • Optiona saatavan Smarter cabin -ohjaamon lasipinta-ala on 60 prosenttia suurempi kuin perusohjaamossa. Näkyvyyden ohella ohjaamon ergonomia ja käyttöominaisuudet ovat kehittyneemmät.
  • Nostureihin on saatavana ilmastoidut ja tuloilman suodatuksella varustetut sähkökaapit tai -huoneet, mikäli kyseessä on haasteelliseen toimintaympäristö tai jos valitaan regeneratiivinen verkkoon takaisinsyöttävä jarrutusjärjestelmä.
  • Smart Features -älytoiminnot on tallennettu ohjelmoitavaan logiikkayksikköön (PLC), joka ohjaa ja valvoo nosturia.
  • Raskaaseen käyttöön suunniteltu, erikoisrakenteinen ja räätälöitävä nostovaunu voidaan varustaa kääntötoiminnolla. Vaihtoehtoisesti kääntötoiminto voidaan sijoittaa kuormauselimeen.
  • Virta- ja ohjauskaapelit asennetaan siten, että ne pysyvät erillään toisistaan.
  • Nosturin huoltokohteisiin on helppo pääsy.
  • Kantopyörät on valmistettu pintakarkaistusta CrMo-teräksestä.