Hevi-Lift-nostimet

Luotettavuus perustuu kokemukseen

Ydinvoimalateollisuudessa yleisesti käytettävien Hevi-lift-nostimien valmistushistoria kattaa yli kahdeksan vuosikymmentä. Nostimien tunnettuja ominaisuuksia ovat pitkä käyttöikä, hiljainen toiminta, lujuus ja laatu.

Turvallinen ja mukautuva

Hevi-lift on hyvä valinta ydinvoimalan suojarakennuksen nostimeksi, sillä sen valmistusmateriaalit ovat yhteensopivia kaikkien reaktorityyppien kanssa. Hevi-lift-nostimien valmistusmateriaalina käytetään mahdollisimman vähän alumiinia, sinkkiä ja muita haitallisia metalleja. Hevi-lif-nostimesta on saatavana NUREG-0554-määräysten mukainen yksittäisvikasietoinen malli.

Globaalit hyväksynnät

Hevi-lift-nostimen rakenne täyttää uusimmat kansainväliset nosturistandardit, kuten EN- ja ASME-standardit. Nostin täyttää myös kansainväliset ydinvoimateollisuuden KTA 3902- ja ASME NOG-1-standardit.

Monikäyttöinen nostin

Hevi-lift-nostimia käytetään useissa ydinvoimalakäyttöön tarkoitetuissa nostosovelluksissa perusnostoista vaativan turvallisuustason kriittisiin nostoihin.

Hevi-lift-nostinsovellukset

 • polaarinosturi
 • ydinpolttoaineen käsittely
 • käytetyn ydinpolttoaineen käsittely
 • suojaluukun nostin
 • ydinpolttoainesäiliön nosturi
 • turbiinisalinosturi
 • siirtonosturi
 • kuljetussäiliön pystyynkääntönostin
 • radioaktiivisen jätteen käsittelynosturi
 • pumppaamonosturi
 • ylläpito ja huolto
VAKIOVARUSTEET
 • nostimen, vaunun ja sillan liikkeiden taajuusmuuttajaohjaus
 • IP-/NEMA-standardien mukaiset laitekaapit ja moottorit
 • mekaaninen kuormajarru
 • valmistusmateriaalien mahdollisimman pieni sinkki- ja alumiinipitoisuus
 • koukkupesän ääriasentojen rajakytkin
 • ISO 9001-standardin mukainen laadunhallinta
VALINNAISVARUSTEET
 • yksittäisvikasietoinen malli
 • ydinvoimalakäyttöön hyväksytty maali
 • halogeenivapaat kaapelit ja johtimet
 • kaksinopeuksiset moottorit ja ohjaimet
 • nostimen tai vaunun manuaalinen käyttö
 • UL-standardin mukaiset sähkölaitteet ja ohjaimet
 • maanjäristysluokitus
 • ydinvoimalaitokseen sopiva laatu, standardit ASME NQA-1 tai 10CFR50 App. B