Muotteja käsittelevät nosturit

Muotteja käsittelevät nosturit

Puristinhalleissa prässilinjalla muotteja käsitellään yleensä muotin neljään kulmaan asennettavilla nostorakseilla tai erikoisnostolaitteilla, kuten muottitarraimilla. Konecranes tuotevalikoimassa on useita muottien käsittelyyn sopivia nosturimalleja, esimerkiksi CXT®SMARTON® and UNITONTM.

Autoteollisuuden tehokas tuotanto edellyttää luotettavia laitteita. Konecranes nosturit toimintoineen takaavat turvallisen toiminnan ja helpon käytettävyyden. Nosturin sykliajat saadaan lyhyemmiksi käyttämällä ohjelmoitavaa logiikkaa (PLC-ohjausta), antureihin perustuvaa paikannusjärjestelmää, radio-ohjaimia, heilunnanestoa ja puoliautomaattisia toimintoja.

Muotin kääntö ja köyden kulma

Kun muotin yläosa käännetään toisinpäin huoltoa varten, köysikulmat voivat olla jopa 12 astetta. Kulman suuruuteen vaikuttaa köyden pituus vaunusta lattiaan ja koukkujen välinen etäisyys.

Nosturit voidaan varustaa muottipihdeillä. Käyttäjä pystyy säätämään pihdin leveyttä ja pituutta käyttäen radio-ohjainta tai puoliautomatiikkaa. Pihtiä ohjaa logiikka tai taajuusmuuttaja. Muottipihtinosturin paikoitustarkkuus on yleensä n. +/- 20 mm, ja siinä on seuraavat ominaisuudet:

  • kaksi etäisyydenmittauslaseria sillan sijainnin mittaukseen, yksi etäisyydenmittauslaser vaunulle
  • absoluuttianturi noston paikan mittaamiseen
  • taajuusmuuttajien ohjaus takaisinkytkettynä
  • tarkat mekaaniset toleranssit ja täsmälliset liikkeet.

Kameranäkymän käyttö radio-ohjaimen yhteydessä

Muotin käsittely varastossa prässillä edellyttää erittäin suurta tarkkuutta. Konecranes on kehittänyt radio-ohjaimeen kiinnitettävän tabletin, joka näyttää käyttäjälle kameranäkymiä kohteesta. Näkymien avulla käyttäjä voi asettaa muottipihdin helposti muotin nostoakseleihin. Kamerat asennetaan normaalisti pihtiin, mutta myös vaunuun.