Romunkäsittely

Romu tuodaan terästehtaalle meri-, maa- tai rautatiekuljetuksina. Kuorman purkuun käytettävän nosturin on ulotuttava kuljetusvälineen lastaustilaan. Nosturin on oltava tehokas, sillä kuljetusvälineiden seisonta-ajat on minimoitava ylimääräisten kustannusten välttämiseksi.

Helposti vaihdettavat kuormauselimet

Lisälaite määräytyy siirrettävän romun mukaan. Vaihtoehtoina on joko magneetti- tai kahmarityyppinen kuormauselin. Oikein valituilla laitteilla kuorman heilunta on vähäisiä ja työsyklit lyhyitä. Käytettävyyden lisäksi on huomioitava lisälaitteiden helppo ja nopea vaihdettavuus.

Oikeat raaka-aineet nopeasti

Romu lajitellaan usein ennen sulatusta. Nosturin toiminta-alue maksimoidaan optimaalisilla lähestymismitoilla, jolloin raaka-aine pystytään noutamaan mahdollisimman nopeasti tarvittavaan kohteeseen.

Käyttötarpeeseen sopeutuva romunkäsittelynosturi

Jatkokäsittelyssä romunkäsittelynosturina toimii yleensä siltanosturi. Nosturit voidaan räätälöidä käsiteltävän kuorman ja tuotantolaitoksen erityisvaatimusten mukaisiksi.