Valssaamo

Valssaamosta tulevat levy- ja tankoaihiot ovat hehkuvan kuumia ja taipuisia. Ne muokataan haluttuun muotoon valssaimilla. Valssaus tehdään joko välittömästi tai aihiot siirretään varastoalueelle myöhempää käsittelyä varten. Nosturit ovat olennainen ja kriittinen osa tuotantoprosessia kuumien, hehkuvan punaisten aihioiden käsittelyssä.

Kuuman metallin siirtäminen

Tanko- tai levyaihionosturit ovat usein vaativan prosessikäyttöön tarkoitettuja kaksipalkkisia siltanostureita. Nosturi palvelee valssaimia samoin kuin tarvittaessa hoitaa välivarastoinnin. Prosessin edetessä aihiot kuumennetaan usein uudelleen ennen muokkauksen jatkamista. Sama nosturi siirtää muokatun teräksen varastoalueelle tai toiselle kuljettimelle jatkokäsittelyä varten.

Tartuntalaitteet monimuotoisille teräsaihioille

Tuotantoprosessin eri vaiheissa tarvitaan lukuisia erityistehtävään suunniteltuja tartuntavälineitä, jotka on kiinteästi integroitu nosturin toimintoihin. Mekaaniset, sähkömekaaniset tai hydrauliset pihdit pystyvät poimimaan aihiot tehokkaasti tuotannon vaatimusten mukaisesti. Magneeteilla puolestaan siirretään levy- tai tankoaihioita sekä teräsrullia, C-koukuilla teräsrullia tai pienempiä aihioita. Prosessin eri vaiheissa materiaali on erittäin kuumaa, punahehkuista, minkä vuoksi tarttujat on tehokkaasti suojeltava lämpösäteilyiltä.

Apua paikoitukseen

Tuotantotiloissa lattiatila on rajallinen. Kääntyvällä vaunulla tai kuormauselimellä tilankäyttö pystytään optimoimaan samoin kuin auttamaan nosturin käyttäjää paikoittamaan teräsaihion tarkasti valssaimen syöttö- tai varastokuljettimelle. Apunostimella helpotetaan pitkien materiaalien paikoitusta samoin kuin erityyppisiä huoltotehtäviä.

Smart Features -älytoiminnoista apua hankaliin nostotehtäviin

Konecranesin levy- ja tankoaihionosturit varustetaan yleensä Smart Features -älytoiminnoilla, kuten heilunnan estolla, löysän köyden estolla ja maaliinajotoiminnolla. Älykkäät toiminnot vähentävät nosturin kulumista, pidentävät käyttöikää, pienentävät korjaus- ja ylläpitohuollon kustannuksia sekä minimoivat käsiteltävän materiaali vahingoittumisen. Ominaisuudet avustavat nosturin käyttäjää suoriutumaan vaikeista nostotehtävistä entistä helpommin, mikä parantaa nosturin tehokuutta. Toimitamme nosturit myös täysautomaattisina, kun on tarve rationalisoida tuotantoasi vieläkin pidemmälle.