Sulatto

Teräksen valmistus on keskeytymätön prosessi. Äärimmäinen kuumuus, tukahduttava pöly, kuuma metalli liekkeineen tekevät sulatosta haasteellisen, riskialttiin ja vaativan toimintaympäristön. Sulaton nosturien pitää kyetä nostamaan ja siirtämään sulaa metallia täynnä olevat senkat prosessin vaatimusten mukaisesti turvallisesti ja tehokkaasti.

Terässulan valmistus

Teräksen valmistuksessa käytetään raaka-aineena rautamalmia ja romua. Raaka-aineita on käsiteltävä erillään toisistaan. Rautamalmin ja koksihiilin seos pelkistyy valmistusprosessissa raakaraudaksi. Valusenkkanosturilla siirrettävään raakarautaan lisätään romua, jotta seoksesta saadaan sulaterästä.

Romuvarastoalueelta saapuva romu siirretään uuniin panostusnosturilla. Nosturin apunostinta käytetään senkan kaatoon panostuksen yhteydessä. Sulatossa käytetään joko happi- tai valokaariuuneja. Täysmittaisissa terästehtaissa (integrated) seos muodostuu raakaraudasta ja romusta, mutta pienemmässä tehtaissa (mini mill) käytetään pelkästään romua terässulan raaka-aineena.

Valaminen

Teräksen valuprosessissa valunosturin tehtävänä on siirtää riittävä määrä sulaa metallia uunista sopivan terässeoksen muodostamiseksi. Kun seoksen koostumus on sopiva, sulateräs valetaan lopulliseen muotoonsa. Välisenkkanostureita käytetään välisenkkojen huoltoon ja käsittelyyn.

Monitoiminosturit

Panostusnosturien, valunosturien ja senkkanosturien rakenteissa ei ole suuria eroja, minkä vuoksi ne on nimetty tehtävän tai käyttöpaikan mukaan. Panostusnosturin olosuhde on tosin vaativin nosturin joutuessa liekkien ja erityisen pölyn altistamiksi panostettaessa, mikä on huomioitava suunniteltaessa nosturin suojauksia. Nosturit ovat yleensä siltanostureita, johon on kytketty lisälaitteita isojen sulasenkkojen siirtoa varten. Nostureita käytetään yleisesti monitoimi- ja varanostureina. Nosturi voidaan suunnitella siten, että sekä romun panostus ja senkkojen käsittely tehdään samalla nosturilla. Apunostimia voidaan käyttää romun panostukseen ja huoltotoimenpiteissä, esimerkiksi tyhjiä senkkoja puhdistettaessa tai uunin kannen nostoon. 

Haasteelliseen ympäristöön

Jokainen valmistamamme sulan metallin käsittelynosturi suunnitellaan toimintaympäristön erityisolosuhteiden mukaiseksi. Suunnittelusta käytetyt korotetut kertoimet, nostokoneiston differentiaalivaihteistot, kaikkien kriittisen tärkeiden toimintojen varajärjestelmät, köysitelan hätäjarru sekä erityyppiset liikerajoittimet ovat esimerkkejä turvallisuutta ja käytettävyyttä lisäävistä ratkaisuistamme. Ohjaamon ergonomia ja ilmastointi sekä toistuvien työliikkeiden automatisointi ovat oleellinen osa parannettaessa nosturinkuljettajan työolosuhteita.

Pidä nosturi kunnossa

Nosturien kestävyyttä parannetaan suojaamalla ne kuumuudelta ja pölyltä. Valmistamamme nosturit voidaan varustaa etävalvontatoiminnolla, jonka ansiosta käyttö- ja vikatiedot ovat luettavissa prosessivalvomosta laitteen koko toiminta-ajalta. Määräaikaishuolto-ohjelman avulla estetään odottamaton vikaantuminen, minimoidaan nosturin seisonta-aika ja maksimoidaan käytettävyys.

Video