KONECRANES ABP: VINSTVARNING: Konecranes uppdaterar sina utsikter för efterfrågan på grund av coronaviruspandemin (covid-19) och drar tillbaka sin finansiella styrning för helåret 2020

Stock exchange releases

KONECRANES ABP  insideRinformation  26.3.2020 kl. 18:45

KONECRANES ABP: VINSTVARNING: Konecranes uppdaterar sina utsikter för efterfrågan på grund av coronaviruspandemin (covid-19) och drar tillbaka sin finansiella styrning för helåret 2020

Konecranes Abp: Vinstvarning: Konecranes uppdaterar sina utsikter för efterfrågan på grund av coronaviruspandemin (COVID-19) och drar tillbaka sin finansiella styrning för helåret 2020

Flera länder har tagit i bruk omfattande begränsningar av människors och företags dagliga verksamhet på grund av coronaviruspandemin (COVID-19). Som en följd av detta begränsar flera av Konecranes kunder tillträdet till sina verksamhetsplatser, vilket påverkar Konecranes möjligheter att slutföra installationer av ny utrustning och att utföra viss serviceverksamhet. Därutöver påverkas Konecranes egna produktionsverksamheter av de signifikanta och tilltagande åtgärderna som tas för att bekämpa pandemin.

Konecranes förväntar sig att pandemin kommer att påverka efterfrågan på dess produkter och tjänster, framför allt under det första halvåret, men eftersom situationen utvecklas snabbt är det för tidigt att göra motiverade uppskattningar som kvantifierar denna inverkan. På grund av detta reviderar Konecranes sina utsikter för efterfrågan och drar tillbaka sin finansiella styrning för helåret 2020.

Utöver coronaviruset förväntar sig Konecranes att den justerade EBITA-marginalen påverkas av en kostnadsöverskridning på uppskattningsvis 18 miljoner euro relaterat till utförandet av ett hamnkransprojekt i USA. Kostnaden bokas i Q1 2020.  


De nya utsikterna för efterfrågan är:

  • På grund av Coronaviruspandemin (COVID-19) försämras efterfrågemiljön i alla våra kundsegment och regioner.

Den nya finansiella styrningen är:

  • På grund av den snabbt utvecklande situationen som orsakas av Coronaviruspandemin (COVID-19) anser Konecranes att det är för tidigt att göra motiverade uppskattningar eller att ge finansiell styrning för 2020.

De tidigare utsikterna för efterfrågan, som utfärdades den 6 februari 2020, var:

  • Inom industrikundsegmenten fortsätter den sviktande efterfrågan i Europa, men nedgången är långsammare. Efterfrågan i Nordamerika är relativt stabil överlag och ligger kvar på en högre nivå än i Europa. Asien och Stillahavsområdet visar begynnande tecken på bättre förutsättningar för efterfrågan.
  • Trots den senaste tidens nedgång ligger den globala containergenomströmningen på en fortsatt bra nivå. Trots tveksamhet i beslutsfattandet hos vissa hamnkunder är de långsiktiga utsikterna för order inom containerhantering fortfarande goda överlag.

 

Den tidigare finansiella styrningen, som utfärdades den 6 februari 2020, var:

  • Konecranes förväntar sig att omsättningen för helåret 2020 ökar med 7–10 procent på årsbasis med MHE-Demag inräknat.
  • Konecranes förväntar sig att den justerade EBITA-marginalen för helåret 2020 förbättras jämfört med helåret 2019.

 

Helåret 2019 omsatte koncernen 3 326,9 miljoner euro och den justerade EBITA-marginalen var 8,3%.

 

Konecranes planerar att delge mera information i samband med delårsrapporten för januari-mars som publiceras den 29 april. Konecranes ämnar ge sin styrning för helåret 2020 när synligheten förbättras och när en mer stabil uppskattning kan göras. 

 

KONECRANES ABP
Eero Tuulos
Direktör, investerarrelationer

 

YTTERLIGARE INFORMATION
Eero Tuulos, Direktör, Investerarrelationer, tfn +358 (0) 20 427 2050

 

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2019 omsatte koncernen 3,33 miljarder euro. Medräknat MHE-Demag, har koncernen cirka 18 000 anställda i 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq-börsen i Helsingfors (symbol: KCR).

 

 

DISTRIBUTION

Nasdaq Helsinki

Stora medier

www.konecranes.com