Teollisuuden kunnossapidon ja työstökonehuollon turvallisuustarkastus

Turvallisuustarkastus on työstökoneiden turvallisuuden arviointipalvelu viranomaissäädösten vaatimusten mukaisesti.

MTS
Mikäli yrityksellä ei ole omia resursseja tehdä laajamittaista turvallisuuskartoitusta, Konecranes pystyy tarjoamaan kattavan turvallisuustarkastuksen.

Mistä on kyse?

Tarkastuksen sekä siitä seuraavien toimenpiteiden avulla varmistetaan, että teollisuus- tai työstökone on asetettujen turvallisuusmääräysten mukaisessa kunnossa (VNA 403/2008) ja ovat koneen käyttäjälle sekä ympäristölleen turvallisia käyttää.

Suorittamalla säännölliset turvallisuustarkastukset ja korjaamalla havaitut puutteet varmistetaan koneen turvallinen käyttö ja työympäristön turvallisuus koko koneen käyttöiän ajan.

Asiakas saa turvallisuustarkastuksesta konekohtaisen tarkastusraportin, joka sisältää havaintojen perusteella tehdyn yksityiskohtaisen selvityksen tarkastuskohteiden vaaroista havaintohetkellä sekä niistä aiheutuvien riskien vakavuudesta. Raportissa esitetään jatkotoimenpidesuositukset vaarojen poistamiseen ja riskien minimoimiseen.

 

MTS

Mitä turvallisuustarkastukseen kuuluu?

Tarkastuksessa arvioitava riski määritellään kolmiportaisella asteikolla: vähäinen, kohtuullinen tai vakava. Havaituista vaaroista tehdään yhteenveto ja asiakkaalle annetaan suositukset toimenpiteistä turvallisuuden parantamiseksi. Raportti ja mahdolliset puutteet sekä riskit käydään läpi yhdessä asiakkaan kanssa.

Turvallisuustarkastukseen sisältyy:

• Koneiden turvallisuuden ja toimintakunnon arvioiminen

• Koneen asiakirjoihin, operaattorin toimintatapoihin ja koneen hallintalaitteisiin perehtyminen

• Valmistajan laatimiin huolto- ja käyttöohjeisiin perehtyminen

• Erityisen huomion kiinnittäminen turvajärjestelmiin ja niiden tekniseen toteutukseen

• Konekohtainen raportti, joka sisältää yksityiskohtaisen selvityksen tarkastuskohteesta ja havaituista puutteista toimenpidesuosituksineen.

MTS

Hyödyt

• Työympäristön turvallisuuden varmistaminen ja parantaminen.

• Turvallisuusriskien minimoiminen.

• Työstökoneiden asetusten, määräysten ja standardien mukaisuuden varmistaminen.

• Työstökoneiden ohjeiden ja määräysten mukaisen käytön varmistaminen.

• Siisteys- ja epäjärjestysongelmien ratkaiseminen.

• Työviihtyvyyden parantaminen.