Biomassanosturit

Kompakti, lujarakenteinen, luotettava ja täysautomatiikalla varustettu CXT Biomass -nosturi on bioenergialaitoksen käyttöön suunniteltu luotettava nosturi. Kuljettimeen verrattuna CXT Biomass -nosturi vapauttaa lattiatilaa ja aiheuttaa vähemmän melua. Pölystä ja biopolttoaineesta aiheutuvat hiukkaspäästöt vähenevät ja polttoaineen varastointikapasiteetti kasvaa.

Heilunnan esto ja muut Smart Features -älytoiminnot nopeuttavat kuormankäsittelyä ja tarkentavat paikoitusta. Löysän köyden estotoiminto parantaa käyttöturvallisuutta ja kuorman hallintaa. Laajennetun nopeusalueen ansiosta nosturin nopeus säätyy kuorman painon mukaan.

Raskaan käytön GL-biomassanosturien nostokapasiteetti on 4,5 - 17 tonnia ja tyypillinen jänneväli 18 - 27 metriä. Smart Features -älytoiminnoista heilunnan esto on biomassanosturin vakiotoiminto ja muut älytoiminnot ovat valinnaisia. Jarrutusenergian talteenotto säästää energiaa ja laitteen kompakti koko säästää tilaa. Nostolaitteeseen voidaan valita joko monileukainen tai kaksileukainen kahmari. 

Peruskäyttöön tarkoitettujen biomassanosturien (CXT) nostokapasiteetti on 3,2 - 10 tonnia ja tyypillinen jänneväli 15 - 22 metriä. Heilunnanesto on nosturin vakiotoiminto. Nostin on suunniteltu sekä kaksileukaisen että monileukaisen kahmarin käyttöä varten.

Yrityksellesi sopivan biomassanosturin määrittämisessä kannattaa huomioida seuraavat tekijät: biomassan rekka-autotoimitusten määrä vuorokaudessa, raaka-aineen vastaanottoon ja prosessointiin käytetty aika, prosessoitavan aineksen määrä tonneina, massan tyyppi ja tiheys, varastoalueen rakenne ja kattiloiden polttokapasiteetti.