Kuntoarvio - Teollisuuden kunnossapito ja työstökonehuolto

MTS

Tietoa nykytilasta ja suorituskyvystä

MIKÄ?
Kuntoarvio luo kokonaisvaltaisen kuva koneen ja sen osien kunnosta. Kuntoarvio perustuu visuaaliseen tarkastukseen, käytön havainnointiin, koneen asiakirjoihin, huoltohistoriaan, aiempiin mittaustuloksiin ja haastatteluihin. Analyysi kertoo koneen mekaanisten ja sähköisten osien kunnon ja luotettavuuden. Arvio antaa tietoa kunnossapidon riittävyydestä, mikä puolestaan helpottaa kunnossapidon suunnittelua.   
MIKSI?
Saat kuntoarvioista kattavan raportin toimenpidesuosituksineen ja arvioineen koneen soveltuvuudesta haluttuun käyttöön. Kuntoarvio selvittää, mitkä ovat tarkimmat ajaettavat toleranssit ja miten koneen ominaisuudet vastaavat laatuvaatimuksia. Saat lisäksi tietoa työstökoneiden nykytilasta ja suorituskyvystä tuotannon suunnittelun ja investointipäätösten tueksi.  

Kuntoarviolla varmuutta tuotantoon ja investointeihin

Kuntoarvion avulla saat tarkkaa tietoa työstökoneidesi nykytilasta ja suorituskyvystä tuotannon suunnittelun ja investointipäätösten tueksi. Sen avulla voit myös arvioida koneen soveltuvuuden nykyisiin tai tuleviin tehtäviin.

 

Kuntoarvio soveltuu

Koneen nykytilan kartoittamiseen

Tuotantoriskien ja suorituskyvyn kartoittamiseen

Uuden koneen hankintapäätökseen tueksi

Modernisaatiotarpeiden kartoittamiseen

Myytävän koneen kuntoarvion tekemiseen

Käytetyn koneen kunnon selvittämiseen

Työturvallisuuden parantamiseen

Hyödyt tiivistettynä

• Kokonaisvaltainen kuva koneen ja sen osien kunnosta

• Tietoa koneen tuotantotehosta ja käyttöön liittyvistä mahdollisista riskeistä

• Tietoa kunnossapidon tasosta ja riittävyydestä

• Varmuutta ja tukea investointipäätöksiin

• Tietoa varaosien saatavuudesta tulevaisuudessa