Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus – BlackRock, Inc:n omistus Konecranesista

Stock exchange releases

KONECRANES OYJ  PÖRSSITIEDOTE  12.9.2019  klo 09:00

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus – BlackRock, Inc:n omistus Konecranesista

Konecranes on vastaanottanut 11.9.2019 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc:n yhteenlaskettu omistusosuus Konecranes Oyj:n osakkeista ja äänistä on alittanut 5 prosenttia.

BlackRock, Inc omisti osakkeiden ja rahoitusvälineiden kautta alle 5 prosenttia Konecranes Oyj:n osakkeista ja äänistä 10.9.2019.

BlackRock, Inc.:n osuus:
 

 

% osakkeista ja äänistä (A)

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B)

Yhteenlaskettu %-osuus (A+B)

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen

Alle 5%

Alle 5%

Alle 5%

78 921 906

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus

4,90%

0,97%

5,88%

 


Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet
 

Osakesarja/osakelaji ISIN-koodi

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Osakkeiden ja äänten %-osuus

 

Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

FI0009005870

 

Alle 5%

 

Alle 5%

A YHTEENSÄ

 

Alle 5%

 

Alle 5%B: AML:n 9. luvun pykälässä 6 a tarkoitetut rahoitusvälineet
 

Rahoitusvälineen luonne

Eräpäivä

Toteutusaika

Toimitustapa (osakeomistus/nettoarvon tilitys)

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Securities Lent

N/A

N/A

Osakeomistus

Alle 5%

Alle 5%

 

 

 

 

 

 

B YHTEENSÄ

 

 

 

Alle 5%

Alle 5%


 


KONECRANES OYJ 

LISÄTIETOJA
Eero Tuulos, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 (0) 20 427 2050

 

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2018 konsernin liikevaihto oli yhteensä 3,16 miljardia euroa.Yrityksellä on 16 100 työntekijää 50 maassa. Konecranes Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).


JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com