CheckApp för Daglig Kontroll

Digitalisera dina dagliga kontroller

Konecranes CheckApp för dagliga kontroller har utformats för att snabbt och enkelt hjälpa kranoperatörer att registrera sina resultat när de utför kontroller före skift och/eller före lyft.

Det ger dig ett digitaliserat och kostnadseffektivt sätt att registrera och hämta daglig kontrolldata som kan användas för internrevision. Dagliga kontroller är lagstadgade krav i flera länder.

Den dagliga kontrollen är användarens - eller kranoperatörens - egen bedömning av tillståndet på en lyftanordning samt omkringliggande miljö för säker användning. Det är inte en expertundersökning av tillståndet på en lyftanordning. Konecranes CheckApp för dagliga kontroller följer riktlinjerna i ISO 9927-standarden och i tillämpade lagstadgade bestämmelser.

Appen kan laddas ner gratis i Apple AppStore och från Google Play för Android-enheter. Personal kan använda sina egna telefoner/surfplattor eller de enheter som företaget tillhandahåller för att utföra dagliga kontroller.

 

Snabb och enkel åtkomst till kontrollposter

Dagliga kontrollposter är tillgängliga i yourKONECRANES kundportal, där de kombineras med underhållshistorik och objektsdata som samlats in från utvalda komponenter med TRUCONNECT fjärrövervakning, detta ger en omfattande bild av ett objekts tillstånd på en lättillgänglig plats. Datan hjälper till att planera underhållsåtgärder och ger ett granskningsspår av utförda dagliga kontroller.

Vyn för daglig kontroll i yourKONECRANES visar dagliga kontrolldetaljer samt användbara sammanfattningsvyer. Dagliga kontrolldetaljer - som avslöjar vem som utförde kontrollen, när den utfördes, vilka brister som rapporterades - är tillgängliga via aktivitets-, översikt- och kranparksvyer. En detaljerad sammanfattning för den valda tidsramen finns under fliken Business Review.

 

FÖRDELAR

  • Uppfyller myndighetskraven som hjälper dig att följa kraven
  • Tillåter enkel och pålitlig granskning av utförda dagliga kontroller
  • Lättanvänd mobilapp kan hjälpa till att motivera användare att utföra dagliga kontroller mer regelbundet
  • Hjälper till att snabbt upptäcka potentiella objektsspecifika säkerhets- eller produktionsriskproblem
  • Hjälper till att identifiera möjligheter till förbättringar på arbetsplatsen
  • Hjälper till att identifiera behov för operatörsutbildning och avvikelser i att följa lokal säkerhet och andra regler på site