Digitala verktyg för smart service

Vi lever i en värld fylld av smart teknik och din lyftutrustning är inget undantag. Från fjärrövervakning av din krans användning och skick till beställning av reservdelar - digitala verktyg ger kraninformation online så att den är lättillgänglig när som helst och var som helst. Oavsett om du befinner dig på produktionsgolvet, på ett kontor eller på resande fot så kan du se underhållsaktiviteter och hur dina kranar presterar oavsett var du är.

 

yourKONECRANES kundportal

yourKONECRANES kundportal innehåller den information du behöver för att fatta informerade underhållsbeslut. En snabb titt på översikten visar dig öppna säkerhets- och produktionsrisker samt TRUCONNECT-objektsvarningar. Om du byter till flottvyn kan du fastställa vilka tillgångar som behöver mest uppmärksamhet.

yourKONECRANES används också i vår kundkonsultationsprocess. När vi utför en Service Review kommer vi att använda informationen på portalen för att gå över öppna risker, rekommendationer och offerter, svara på dina frågor eller problem och dokumentera nästa steg. Du kan också ladda ner din servicerapport eller dela via e-post.

När vi genomför en Business Review med dig - kommer vi återigen att använda yourKONECRANES för att titta på framsteg, diskutera rekommendationer och för gemensam planering. Dessa möten kan genomföras online och du kan komma åt din granskningsinformation när som helst.

Lär dig mer om yourKONECRANES

 

TRUCONNECT Fjärrövervakning

Fjärrövervakning är en viktig del av prediktivt underhåll och används för att samla in utrustningens tillstånd och användningsdata. Fjärrövervakningsdata samlas på yourKONECRANES tillsammans med din inspektions- och underhållsdata, vilket ger dig en övergripande bild av underhållsbehov och prestanda för utrustningen. 

Att analysera och identifiera avvikelser, mönster och trender i TRUCONNECT-datan hjälper dig att fatta välgrundade underhållsbeslut och prioritera åtgärder.

All data från TRUCONNECT sammanfattas på yourKONECRANES per objekt vilket gör det enkelt att se komponenternas nuvarande tillstånd, eventuella risker relaterade till säkerhet och produktion och den beräknade återstående livslängden. Varningar uppmärksammar säkerhets- och produktionsfrågor som nödstopp, överbelastning och motoröverhettning.

Driftsstatistik visar hur olika kranmönster påverkar kranens säkra drift och skick samt livslängden för kritiska komponenter. Driftmönster kan påverka livslängden och säkerheten för enskilda komponenter avsevärt.

Lär dig mer om TRUCONNECT Fjärrövervakning

 

Konecranes STORE

Oavsett om du behöver delar, manualer eller till och med förkonfigurerad lyftutrustning sparar du värdefull tid genom att beställa online.

Konecranes Store erbjuder originalreservdelar från Konecranes, samt reservdelar för alla andra typer av kranar. Du kan också komma åt Konecranes reservdelsmanualer, se reservdelsnivåer och ledtider och spåra order.

Besök Konecranes STORE

 

CheckApp för Daglig Kontroll

Kranoperatörer kan snabbt och enkelt registrera sina resultat när de utför kontroller före skift och / eller före lyft på CheckApp för dagliga kontroller. Dagliga kontrollregister är sedan tillgängliga på yourKONECRANES kundportal, som i kombination med underhållshistorik och objektsdata samlats in från utvalda komponenter med TRUCONNECT Fjärrövervakning, vilket ger en övergripande bild av objektens tillstånd på en lättillgänglig plats. Denna data hjälper till att planera underhållsåtgärder och ger en granskningsspårning av utförda dagliga kontroller.

Läs mer om CheckApp för Daglig Kontroll