Moderniseringskontroller

Du kanske vill öka hastigheten och lyftkapaciteten, förbättra ergonomin och komforten för föraren eller installera nya funktioner för säkerhet och positionering. Välj bland olika uppgraderingar för drivning och styrning.

Motorer

DC- och AC-motorer med lång livslängd som är konstruerade och byggda för hårda miljöer och krävande användning. Det finns många tillval, inklusive AC-motorer med kortsluten rotor, externa fläktmotorer och DC-motorer.

Styrsystemsuppgradering

Om traverskranen använder ett äldre styrsystem kan det uppgraderas till modern teknik och mer avancerade system för ergonomi och lastkontroll.

Ergonomisk förarhytt och säte med armstöd

Konecranes prisbelönta förarhytter ger föraren en omsluten, isolerad, luftkonditionerad arbetsplats med maximal sikt. Ett lyxigt säte med armstöd innebär optimal komfort för föraren.

Drivenheter för bryggan

Drivenheterna kan uppgraderas med kraftiga, fotmonterade växellådor. Axelmonterade motorreducerare kan också användas.

Strömförsörjning: traverskabel eller energikedja

Traverskabelsystemen ökar säkerheten genom att de ersätter friliggande ledare som lättare slits. Energikedjan är ett alternativ som skyddar kraft- och styrkablarna från mekanisk förslitning och minskar risken för yttre skador.

Radiostyrning

Med styrning från golvet kan föraren ha bra uppsikt över lasten på kroken och stötta den manuellt om det behövs. Styrreglagen kan förses med lastdata i realtid.

Övre gränslägesbrytare

Med övre gränslägesbrytare förhindras att det nedre blocket skadar trumman och kabeln.

Spara energi. Lägg till mera kraft.

Med regenerativ bromsning skickas kraften tillbaka till nätet under varje nedåtgående eller retarderande rörelse i stället för att den slösas bort med resistorer. Ju mer energi som skickas tillbaka till nätet, desto mindre energi behöver produceras vilket leder till större kostnadsbesparingar.

Smarta funktioner

Konecranes kranar finns med programvarubaserade smarta funktioner som ökar säkerheten och produktiviteten. Exempel på tillgängliga smarta funktioner innefattar svajkontroll, förhindrande av snabblyft, förhindrande av slak lina, lyftsynkronisering, krypning, mikrohastighet, utökat hastighetsområde, målpositionering, slutpositionering, arbetsområdesgränser och skyddade områden. Du kan uppgradera kranen med ytterligare smarta funktioner i takt med att behoven ändras.

Automatiseringsteknik

Automatiserade funktioner ökar effektiviteten och precisionen samtidigt som kranförarna kan vara mer uppmärksamma på den omgivande arbetsmiljön, vilket ger säkrare och mer produktiv verksamhet. Konecranes har konstruerat tillämpningsspecifika, helt automatiserade kranar, bland annat kranar som levererar koks till järnvägsvagnar och automatiserade papperslagerkranar som ger en markant ökning av lagringskapacitet och tillgängligt utrymme.

Fjärrövervakning

Fjärrövervakning med TRUCONNECT® ger dig användningsdata som gör att du kan optimera underhållsaktiviteterna och synliggöra hur väl kraven på underhåll och användning efterlevs. Informationen hjälper dig att planera ditt arbete och fatta välgrundade beslut om investeringar i underhåll och produktivitet. Lägg till SÄKERHETSMEDDELANDEN så att kranen kan skicka dig e-post eller textmeddelanden efter försök till överbelastning eller andra säkerhetsrelaterade händelser.