Rutinunderhåll för traverskranar och lyftar

Mindre slitage med regelbundet rutinunderhåll

I rutinunderhållet ingår bland annat justering och smörjning enligt tillverkarnas underhållsinstruktioner. Genom regelbundet rutinunderhåll minskar både komponentslitaget och de oplanerade driftstoppen samtidigt som prestandan bibehålls och driftsäkerheten ökar.

Tillsammans med dig väljer vi rätt underhållsnivå för varje kran

Vi anpassar rutinunderhållet i samråd med dig utifrån dina förutsättningar och tar hänsyn till din produktionsmiljö och utrustning. Rutinunderhållet är en viktig del av vårt CARE-program för förebyggande underhåll.