Kopplingsinspektion

Den mekaniska kopplingen mellan lyftets motor och växelkåpa är en annan kritisk komponent som har stor betydelse för säkerheten. Om kopplingen inte fungerar finns det risk att lasten tappas.

Kopplingen tas isär och rengörs. Ytorna inspekteras sedan visuellt. Efter inspektionen kan det vara nödvändigt att göra ett icke-förstörande test. För kopplingar som sitter mer svårtillgängligt rekommenderar vi byte. Korrekt inriktning, montering och smörjning är oerhört viktigt för att kopplingen ska hålla.

Videos