Våra experter på travers, kran och lyftservice använder ett konsultativt arbetssätt

Kontaktar kranservicekunderna personligen

Vårt konsultativa arbetssätt kan vägleda dig i beslutsprocessen. Vi lämnar inte bara av en rapport på vägen ut. Vi tar oss tid att träffa dig öga mot öga och berätta vad vi har upptäckt, ge rekommendationer baserat på vår branschledande expertis och diskutera hur respektive åtgärd påverkar din verksamhet och hur hela din verksamhet mår.

Vår egen risk- och rekommendationsmetod utgör grunden för våra processer för inspektion och förebyggande underhåll. Oavsett vilken tjänst som utförs är det Konecranes risk- och rekommendationsmetod som driver våra utvärderings- och konsultationsprocesser och ger dig säkerhets- och produktionsfördelar.

Tjänsterna för inspektion och förebyggande underhåll innefattar flera viktiga konsultationer, som:

Säkerhetsgranskning: Den här granskningen på utrustningsnivå är utformad för att informera dig om säkerhetsrelaterade fel eller problem innan teknikern lämnar anläggningen eller innan utrustningen åter tas i drift.

Besöks- och servicegranskningar: Vid de här granskningarna på jobb- eller anläggningsnivå får du veta vad som upptäckts vid i inspektioner och underhåll, identifierade risker och rekommenderade åtgärder.

Verksamhetsgranskning: Den här granskningen på verksamhetsnivå av det nuvarande underhållsprogrammet syftar till att visa avkastning på investeringen och driva fram kontinuerliga förbättringar.

Krananalys av våra experter

Du kanske inte kan höra det, men dina kranar har en del att säga om hur de mår. Som tur är kan vårt globala nätverk av skickliga lokala tekniker prata kranspråk. De är experter på att diagnostisera vad som är fatt med din utrustning, även sådant som inte är synligt för blotta ögat. De använder branschledande teknik och icke-förstörande tester. Våra konsultativa tjänster kan upptäcka latenta eller dolda defekter med minimal störning av arbetet.