CraneQ™ Geometrianalys

Gör en noggrann geometrianalys av din traverskran

Slits dina kranars hjul och skenor i förtid, går de strukturella komponenterna ofta sönder eller uppstår det ofta driftsfel? Dessa problem beror ofta på felaktig krangeometri. Har kranförarna klagat på att kranen låter konstigt eller positionerar fel? Med CraneQ Geometrianalys kan du hitta orsaken till problemen och därmed undvika att problemet växer och orsakar dyra driftstopp.

Under en CraneQ-analys kontrollerar vi att hjulparen är parallella med varandra och vinkelräta mot bryggan för att kranen ska fungera som avsett. Hjulparens geometri och hjuljusteringen kontrolleras också. Slutligen kontrolleras balkarnas lutning.

CraneQ bygger på både avancerade och traditionella mätmetoder. Vi använder vår egen programvara och våra skickliga tekniker gör en mycket noggrann geometrisk analys av kranen. Utöver utvärderingen hjälper vi dig även att planera de åtgärder som behöver vidtas.

Detta ingår i CraneQ:

• Kontroll av hjul- och hjulparsjustering
• Verifiering av hela kranstrukturen och de rörliga komponenterna
• Analys av balkarnas lutning
• Detaljerade resultat med djupare analys än vad andra leverantörer erbjuder
• Rekommendationer för hjulinställning och uppriktning av kranstrukturen