Fjärrkontroll

Bättre sikt med fjärrkontroll

Ett enkelt sätt att förbättra säkerheten är att förse kranen med en fjärrkontroll. Då kan föraren röra sig fritt och får bättre överblick över lasten.

Med bättre ergonomi blir arbetet mindre påfrestande för föraren samtidigt som produktiviteten ökar.

Det finns fjärrkontroller för alla kranmärken samt licensierade frekvenser och kontroller med specialfunktioner.