Risk- och rekommendationsmetod

Det arbetssätt som används i våra travers- och kranserviceprogram

Genom att använda ett globalt nätverk av skickliga lokala tekniker och en egen risk- och rekommendationsmetod har vi ett unikt, konsultativt arbetssätt för kranunderhåll.

Med risk- och rekommendationsmetoden inspekteras varje komponent för en bedömning av dess skick. Fel, brister och överträdelser dokumenteras och indelas i tre risktyper: säkerhet, produktion och obestämd. Dessutom kan en mängd förbättringsmöjligheter identifieras. Rekommenderade åtgärder bestäms och diskuteras med dig.

Den mest kritiska risktypen, en säkerhetsrisk, indikerar risk för personskada eller fara. Om en säkerhetsrisk identifieras är utrustningen farlig att använda innan den reparerats eller på annat sätt återställts till acceptabelt skick. En produktionsrisk indikerar en risk för störning eller förlorad produktion på grund av potentiellt fel på en komponent. En obestämd risk indikerar att skicket inte kunde bedömas vid en visuell inspektion enligt den tillhandahållna tjänsten, på grund av objektets konfiguration eller ett hinder. I händelse av en obestämd risk rekommenderar vi normalt en närmare titt på komponenten med en konsultationsprodukt.

Oavsett vilken tjänst som utförs är det Konecranes risk- och rekommendationsmetod som driver våra inspektioner och vårt konsultativa arbetssätt och ger dig dokumenterade säkerhets- och produktionsåtgärder.