Traversförarutbildning

Vi erbjuder traversutbildning för att säkerställa trygga lyft och säkert handhavande på arbetsplatsen.

Sedan år 2007 så ställs krav på att den som handhar kranutrustning på en arbetsplats ska ha utbildning i hur man hanterar lyftanordningen på ett säkert sätt.

Vår traversförarutbildning avhandlar både teoretiska kunskaper och praktik för att den som ska utföra arbetet ska ha en god grund att stå på och för att leva upp till de krav som nämns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2006:6 som reglerar arbetet med kranar och annan lyftutrustning för laster på över 500 kg.

Traversförarutbildningen är riktad till alla som kommer att hantera utrustning såsom traverskran, telfer, pelarsvängkran och liknande i sitt arbete. Även skyddsombud och arbetsledare på en arbetsplats kan ha nytta av kursen för att bättre kunna bidra till en säker arbetsmiljö och ett effektivare arbete.

Vår traversutbildning förebygger olyckor

De flesta tillbud och olyckor som sker på arbetsplatser i samband med traverser och annan lyftutrustning brukar bero på bristande kunskaper. Att se till att alla som handhar utrustningen har fått den utbildning som krävs är inte endast en säkerhetsfråga utan även ett lagkrav som samtliga arbetsgivare är skyldiga att följa.

Utöver säkerhet så handlar det även om pengar. Ett säkert handhavande av utrustningen förebygger inte bara olyckor och oplanerade driftstopp som kan vara kostsamma utan bidrar även till att lyftutrustningen håller längre genom korrekt användning. Den som arbetar med kranen lär sig att upptäcka brister som kan uppmärksammas innan de orsakar ett större fel. En traversförarutbildning är därför en smart investering av flera skäl.

Traversförarutbildning med utbildningsbevis

Efter genomgången utbildning får deltagaren ett utbildningsbevis som visar att kursen uppfyller de krav som ställs i arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2006:6. Vår utbildning följer ISO-standard och är utformad enligt de riktlinjer som anges i SS-ISO 9926-1 vilken är den standard som reglerar utbildningsinnehåll för kranförarutbildning och de krav som ställs på den som ska delta i utbildningen.

Kursen omfattar bland annat kunskaper om olika typer av förekommande lyftredskap, grundläggande kunskaper om de lagar och föreskrifter som gäller för arbete med traverser och andra typer av kranar och lyftanordningar. Vi går bland annat igenom:

  • Hur de större krankomponenterna fungerar
  • Lägsta behörigheter och krav för traversförare
  • Obligatoriska dagliga inspektionsrutiner enligt lokala bestämmelser
  • Fyra regler för säker och professionell krankörning
  • Precision vid lastpositionering och lyftning
  • Tekniker för minskad lastpendling
  • Rekommenderade handtecken

Dessutom avhandlar vi säker lastkoppling och hur man utför arbetet rätt i fråga om arbetsmetoder, användning av redskap och vikten av att arbeta i korrekta vinklar. Dessutom ges kunskap i om hur man utför och planerar sitt arbete med en hög säkerhetsmedvetenhet samt med tanke på miljö- och kvalitetsarbete.

Viktiga avsnitt om kontroll av kranar och lyftredskap samt risker med arbetet tas upp så att utbildningen bidrar till ett systematiskt förebyggande säkerhetsarbete.

Därtill får deltagarna öva sig i att manövrera utrustningen följande tecken- och radiodirigering.

Välkommen att boka traversförarutbildning idag så tar vi fram ett kursprogram som är anpassat till de förkunskaper och behov som finns i ert företag. Vår kranförarutbildning är perfekt för nyanställd personal, säsongsarbetare och för dem som bara behöver fräscha upp minnet lite. Vi erbjuder utbildning på arbetsplatsen. Dessutom har vi ett utbildningscentrum i USA, Konecranes Training Institute, och ett i Storbritannien. Mer information om utbildningar i ditt område kan du få från det lokala servicekontoret.

Videos