Traversförarutbildning

Genom kranförarutbildningar kan du på ett oerhört enkelt och kostnadseffektivt sätt förbättra säkerheten och produktiviteten och samtidigt minska underhållskostnaderna.

Kranolyckor kan drabba både kranförare och andra personer som rör sig på arbetsplatsen eller i närheten. Den mänskliga faktorn ligger bakom huvuddelen av alla kranincidenter, som inte bara utgör säkerhetsrisker utan även kan leda till oplanerade driftstopp. Incidenterna kan minimeras eller förhindras om föraren får rätt utbildning och använder kranen på rätt sätt.

Förarutbildningen är utformad för kranförare och arbetsledare som ansvarar för den dagliga driften och att kranarna kan köras på ett säkert sätt. Under utbildningen får deltagarna lära sig hur man minskar andelen handhavandefel som leder till onödiga driftstopp. De får även lära sig hur man minskar risken för allvarliga personskador genom att använda kranen på rätt sätt. Dessutom går de igenom de lokala bestämmelserna för krankörning.

Omfattande kranförar- och säkerhetsutbildningar

Säkerheten har högsta prioritet för Konecranes. Vi håller omfattande specialutbildningar, inte bara för våra egna tekniker och inspektörer, utan även för din servicepersonal och dina kranförare. Under utbildningen tar vi upp de lokala bestämmelserna för krankörning och mycket annat:

• Hur de större krankomponenterna fungerar
• Lägsta behörigheter och krav för kranförare
• Obligatoriska dagliga inspektionsrutiner enligt lokala bestämmelser
• Fyra regler för säker och professionell krankörning
• Precision vid lastpositionering och lyftning
• Tekniker för minskad lastpendling
• Rekommenderade handtecken
• Grundläggande metoder för att fästa godset på kroken

Kranförarutbildningen är perfekt för nyanställd personal, säsongsarbetare och för dem som bara behöver fräscha upp minnet lite. Vi erbjuder utbildning på arbetsplatsen. Dessutom har vi ett utbildningscentrum i USA, Konecranes Training Institute, och ett i Storbritannien. Mer information om utbildningar i ditt område kan du få från det lokala servicekontoret.

Videos