RailQ™ Kranbaneanalys

Analysera kranens banor

Konecranes RailQ Kranbaneanalys är en av de bästa kranbaneanalyserna i branschen. Den ger exakt information om kranbanan och expertrekommendationer om vilka åtgärder som behöver vidtas.

För att kranen ska gå mjukt får kranbanan inte vara skev eller kärva. Skeva kranbanor sliter hjul och skenor i förtid och leder till dyra reparationer och stillestånd – och inte minst bristande produktivitet.

Det finns många skäl till att kranen inte går optimalt på kranbanan:

• Banan är skev eller sliten.
• Det saknas klämmor.
• Beläggen är slitna.
• Banstrukturen är ojämn, böjd eller vriden på grund av pelardeformering, överbelastning eller stötar.
• Korrosion.
• Felaktig montering.

Kranbanornas skevhet undersöks vanligen genom en traditionell bananalys. Sådana analyser kan dock leda till dyra stillestånd under flera dagar och resultatet kanske inte är tillräckligt exakt eller tydligt. Du får heller inte alltid några förslag på åtgärder.

I Konecranes RailQ Kranbaneanalys används en fjärrstyrd robot, som i kombination med en visuell inspektion ger dig en djupgående analys av kranbanans skick. RailQ-mätningarna innefattar bland annat spännvidd, rakhet, höjd samt nivåskillnaden räl till-räl.

En RailQ-analys kan göras på i princip alla kranbanor, till exempel traverskranar, hamnkranar och brädgårdskranar. I kranbaneanalysen ingår följande moment:

• En visuell inspektion av kranbanan
• Kontroll av kranbanans justering
• Beräkningar baserade på mätdata med Konecranes analys- och virtualiseringsprogram
• 3D- och 2D-visualisering av kranbanorna
• Kontroll av rakhet, spännvidd och höjning

Konecranes tekniker går igenom all information som samlats in och ger förslag på åtgärder.

Fördelar med RailQ:

• Går fortare än en traditionell analys
• Ger korrekt information om kranbanans skick och justering
• Systematiskt använd teknik och skickliga experter som levererar tillförlitliga resultat