CheckApp för Daglig Kontroll Travers & Lyftredskap

Säkrare arbetsmiljö med daglig kontroll av travers

Målsättningen med daglig kontroll av traverser och lyftredskap är att höja säkerheten på arbetsplatsen, att förebygga olyckor och att upptäcka underhållsbehov så tidigt som möjligt.

Denna typ av kontroller ett lagkrav i många länder och i Sverige ingår det i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 30§ som anger att lyftredskap ska underhållas och gås igenom fortlöpande samt kontrolleras dagligen.

I regel så är det relativt enkla kontroller som krävs, till exempel inspektion av traversen eller lyftredskapets funktion, att det inte finns några synliga sprickor, förslitningar eller skador på vitala delar. Vår app för daglig kontroll av travers hjälper er att se till att viktiga punkter kontrolleras varje gång och gör det snabbt och enkelt att rapportera in eventuella avvikelser.

 

Digitalisera dina dagliga kontroller

Konecranes CheckApp för dagliga kontroller har utformats för att snabbt och enkelt hjälpa kranoperatörer att registrera sina resultat när de utför kontroller före skift och/eller före lyft. Det ger dig ett digitaliserat och kostnadseffektivt sätt att registrera och hämta daglig kontrolldata som kan användas för internrevision.

Den dagliga kontrollen är användarens - eller kranoperatörens - egen bedömning av tillståndet på en lyftanordning samt omkringliggande miljö för säker användning. Konecranes CheckApp för dagliga kontroller följer riktlinjerna i ISO 9927-standarden och i tillämpade lagstadgade bestämmelser.

Appen kan laddas ner gratis i Apple AppStore och från Google Play för Android-enheter.

Snabb och enkel åtkomst till kontrollposter

Dagliga kontrollposter är tillgängliga i vår kundportal yourKONECRANES, där de kombineras med underhållshistorik och objektsdata som samlats in från utvalda komponenter med TRUCONNECT fjärrövervakning. Detta ger en omfattande bild av ett objekts tillstånd. Datan som samlas in av appen hjälper till att planera underhållsåtgärder och ger en historik av utförda dagliga kontroller.

Vyn för daglig kontroll i yourKONECRANES visar dagliga kontrolldetaljer samt en användbar sammanfattning. Dagliga kontrolldetaljer som visar vem som utförde kontrollen, när den utfördes och vilka brister som rapporterades är tillgängliga via aktivitets-, översikts- och kranparksvyer. En detaljerad sammanfattning för den valda tidsramen finns under fliken Business Review i yourKONECRANES.

Fördelar med vår app för daglig kontroll

  • Uppfyller myndighetskraven som hjälper dig att utföra Daglig kontroll
  • Tillåter enkel och pålitlig granskning av utförda dagliga kontroller
  • Lättanvänd mobilapp kan hjälpa till att motivera användare att utföra dagliga kontroller mer regelbundet
  • Hjälper till att snabbt upptäcka potentiella säkerhets- eller produktionsriskproblem
  • Hjälper till att identifiera möjligheter till förbättringar på arbetsplatsen
  • Hjälper till att identifiera behov av operatörsutbildning och avvikelser i att följa lokal säkerhet och andra regler