Växellådsinspektion för kran och lyft

Det finns ett antal kritiska komponenter på en kran: kopplingar, krokblock, krokskaft, lintrådar, under-kroken-enheter, växellådor med mera. Ibland behövs en mer detaljerad undersökning av dessa komponenter än vad som är möjligt vid regelbundna inspektioner och förebyggande underhåll. 

I många länder kräver regelverket inspektioner av öppnad växellåda. Kontrollera vilka bestämmelser som finns lokalt samt vilka krav den ursprungliga tillverkaren har för växellådans inspektionsintervall eller kontakta det lokala Konecranes Service-kontoret för att få hjälp.

Växellådsfel

Kranar som använts mycket för tunga lyft eller som inte underhållits på många år kan utveckla ackumulerad utmattning och andra negativa egenskaper. Under extrema förhållanden kan en växellåda gå sönder helt, så att lasten faller. För såväl efterlevnad som säkerhet rekommenderar vi en växellådsinspektion där skicket på traverskranens växlar och tillhörande komponenter bedöms.

KONECRANES ERBJUDER TVÅ TYPER AV VÄXELLÅDSINSPEKTIONER:

Växellådsinspektion

Vid en växellådsinspektion inspekterar en utbildad specialist viktiga komponenter visuellt och går dessutom igenom underhålls- och inspektionshistoriken för att inhämta information om kranens användning. Inspektören kontrollerar vanligtvis oljenivån samt inspekterar växellådans insida och växlarnas ytor med endoskop. Ett oljeprov för laboratorieanalys kan tas, så att förekomsten av bränd olja, metallpartiklar och andra symtom på potentiella problem kan upptäckas. En vanlig växellådsinspektion kan utföras när som helst, särskilt på kranar där växellådsproblem misstänks. Om en brist upptäcks rekommenderas en avancerad växellådsinspektion för ytterligare analys.

Avancerad växellådsinspektion

Vid en avancerad växellådsinspektion tas växellådan isär och de invändiga komponenterna testas med icke-förstörande testtekniker, såsom färggenomträngning och magnetiskt gummi. En avancerad växellådsinspektion rekommenderas för utrustning som är över 10 år gammal, krävande och cykliska tillämpningar, växlar med tunn fälg eller svetsade ekrar, utrustning som används utöver vad som ursprungligen avsågs, processkritiska kranar samt utrustning med okänd historia. Den här inspektionen kan avslöja svårupptäckta små brister som inte kan ses med blotta ögat, men som ändå kan orsaka framtida problem om de inte åtgärdas.

Boka in en växellådsinspektion idag

Invändiga växellådskomponenter undersöks normalt inte vid regelbundna inspektioner och andra obligatoriska inspektioner. Kontakta närmaste Konecranes Service-kontor för att boka in en växellådsinspektion idag.