Inspektion av krok och skaft

Kontrollera utmattningen hos kritiska komponenter på din traverskran

Kranens bottenblock består av ett antal kritiska komponenter som utsätts för belastning och påfrestningar under varje lyftcykel. Fel på krokar kan uppstå på grund av överbelastning, mekanisk felanvändning av kroken eller ackumulerad utmattning. Sådana fel har ofta sitt ursprung i en utmattningsspricka i krokskaftet. Krokskaftet, som överför belastningen till krokblocket, sitter fast i blocket med ett lager och andra mekaniska komponenter som inte syns om inte blocket monteras isär.

Utmattningsfel kan uppstå utan att kranföraren får någon varning i förväg. Pådrivande faktorer är belastning, påfrestningsnivå och antalet lyftcykler. Några av de faktorer som kan bidra till utmattningsfel är tunga processer, förändrad användning, överbelastning, gammal utrustning och användning av under-kroken-enheter.

Icke-förstörande tester för krokinspektioner

Konecranes använder olika beprövade icke-förstörande testtekniker, såsom färggenomträngning, magnetiska partiklar och magnetiskt gummi, utöver den visuella inspektionen och de mätningar som normalt utförs under en krokinspektion. Viktigast av allt är att bottenblocket måste demonteras helt. Därefter undersöks de kritiska komponenterna och krokskaftet, alltså de delar som oftast drabbas av utmattningsfel.

Videos