Lyft- och kranreparationer

Reparationer av traverskranar anpassade till ert schema eller när ni har ett haveri

Konecranes underhåller fler kranar världen över än något annat företag och har över 3 500 experttekniker. Oavsett om reparationen gäller ett haveri, är planerad eller en uppgradering kommer Konecranes att arbeta för att få utrustningen i drift igen.

Vi vet att produktionen får lida om utrustningen inte är i drift. Våra tekniker arbetar utifrån ert schema och era tidplaner för att utföra de reparationer som behövs.

Konecranes erbjuder felavhjälpande underhållstjänster som innefattar planerade reparationer, i förväg godkända reparationer och jourreparationer.

PLANERADE OCH I FÖRVÄG GODKÄNDA REPARATIONER AV TRAVERSKRANAR

Planerade reparationer är schemalagda efter inspektions- och underhållsrapporter. Det optimala är att koordinera och schemalägga reparationerna efter era produktionsscheman. Våra tekniker har utrustning för att utföra många olika planerade reparationer som innefattar att reparera, justera och byta vilken komponent eller utrustningsdel som helst.

I förväg godkända reparationer innebär ett öppet godkännande att utföra felavhjälpande underhåll upp till ett visst belopp så att små reparationer och justeringar kan utföras snabbt och effektivt. De görs normalt i samband med besök för inspektioner och förebyggande underhåll.

Vi kan också utföra jour- och haverireparationer.

Hitta närmaste Konecranes Service-kontor