Kranservice för kärnkraftsindustrin

Konecranes är unikt kvalificerad som leverantör av service och reservdelar till kärnkraftindustrin. Möjlighet att tillhandahålla tjänster på global basis är en stor fördel för våra kunder.

Med våra 600 anläggningar världen över kan vi erbjuda både snabb och effektiv respons. Vi erbjuder support vid driftstopp, rutinunderhåll och teknisk support.

Att säkerställa att regelverken följs är rutin för våra experter

Förmågan att genomföra moderniseringar [link to nuclear modernizations page] och leverera reservdelar till kärnkraftsindustrin kräver att strikta regler och kvalitetskrav följs. Vi har kapacitet att tillhandahålla delar och service i enlighet med dessa standarder med vår reviderade och godkända kvalitetskontroll av kranar för kärnkraftverk. Eftersom Konecranes är ett globalt företag kan vi säkerställa att lokala krav, med en kombination av branschexperter och lokalt anpassade kunskaper, efterlevs.

Högutbildad personal

Konecranes servicetekniker har gedigen utbildning och stor erfarenhet av att arbeta på kärnkraftsanläggningar. Dessa tekniker är mycket skickliga och erfarna och har den kunskap och de meriter som krävs för att arbeta på en kärnkraftsanläggning. Konecranes tekniker är utbildade inom alla aspekter av underhåll och service av lyftutrustning för kärnkraftverk. Utöver de tekniska expertkunskaper, som alla Konecranes tekniker besitter, är alla tekniker specialutbildade för att uppfylla anläggningarnas säkerhetskrav.

Delar till alla märken och modeller

Våra delar stöds av ISO 9001-certifierad tillverkning som tillämpar kvalitetskontrollprogrammen KTA-1401 och ISO 9001, en erfaren kärnteknikgrupp, lager- och distributionsanläggningar och den kritiska massans köpkraft.