Säkerheten först

Användning i explosiva miljöer innebär att det finns olika behov av lyftutrustning, från standardprodukter till mycket avancerade lösningar. Vi har därför utformat våra produkter så att de är optimerade för dina specifika och ofta unika lyftbehov. Alla krankomponenter är utvalda för att förbättra den höga säkerhetsnivå som krävs för riskfyllda atmosfärer i kemiska och petrokemiska anläggningar, oljeraffinaderier, gaskraftverk, reningsverk, lackeringsverkstäder och andra industrianläggningar.

Konecranes EX CXT wire rope hoist

EX Elektriska lintelfrar

EXCXT traverskran är idealisk för det dagliga arbetet. Den robusta stålkonstruktionen i kombination med en EXCXT lintelfer ger en ny nivå av säkerhet och produktivitet med lyftkapacitet på upp till 80 ton.

Konecranes EXN chain hoist

EX Kättingtelferkranar

EXN kättingtelferkran erbjuder tillförlitlighet, användarvänlighet och hög säkerhet med en lyftkapacitet på upp till 5 ton.

Konecranes EXN electric chain hoist

EX Elektriska kättingtelfrar

EXN elektrisk kättingtelfer är hållbar och konstruerad med den höga säkerhet och tillförlitlighet som krävs i explosiva atmosfärer. Den är lämplig för olika typer av farliga miljöer.

Konecranes EX manual chain hoist

EX manuella lyftanordningar och vagnar

Vid lyft i farliga miljöer där elektricitet inte är tillgänglig eller är opraktisk att använda erbjuder våra handkättingblock EKM2 och EKPT manuella vagnar en optimerad och kostnadseffektiv lösning.

Certifications for hazardous environments
Certifieringar

Flera certifieringar bevisar våra produkters kvalitet

Kvalitet är särskilt viktigt i riskfyllda miljöer där säkerhet och effektivitet är avgörande. Flera certifieringar styrker våra produkters kvalitet: IECEx för världen, ATEX för Europa, CSA US för USA och CCC för Kina. ATEX-direktivet ger till exempel strikta regler för konstant produktion och uppföljning av produktkvaliteten. Certifikatet visar att Konecranes följer dessa regler.

Service

Service för EX-säker utrustning

Konecranes tillhandahåller specialiserade underhållstjänster och reservdelar för alla typer av EX-säkra produkter – hela vägen från en enda utrustningsdel till hela verksamheten.