CRS Konditionsanalys

Hur lång är din krans återstående livslängd?

Konditionsanalys för kran (Crane Reliability Study, förkortat CRS), är en teknisk utvärdering som undersöker din krans nuvarande skick och ger en teoretisk uppskattning av dess återstående tekniska livslängd. Undersökningen studerar strukturer, mekaniska komponenter och elektriska system och lyfter fram möjliga behov av underhåll och modernisering.

Alla kranar har en begränsad livslängd

Du kan välja att göra en konditionsanalys för kran när du är osäker på om dina kranar kan leva upp till ökade produktionskrav eller om du använder din kran till andra syften än sådana arbeten som de ursprungligen är klassade för att utföra. Om du har säkerhetsproblem eller är osäker på om det är dags att modernisera, kan en CRS ge dig den information du behöver.

Skallkrav enligt Arbetsmiljöverket

I Sverige är det även ett skallkrav, enligt AFS 2006:6, att en konditionsanalys skall genomföras när lyftanordningen närmar sig sin konstruktiva livslängd.

CRS-förfarandet

• Ett team av Konecranes-specialister övervakar din krans produktions- och driftsmiljö.
• Kranens strukturer och komponenters allmänna tillstånd utvärderas i detalj, med fokus på säkerhet, produktivitet, tillförlitlighet, användbarhet och återstående teknisk livslängd.
• Operatörer och underhållspersonal intervjuas och all relevant dokumentation granskas.
• Teamet tillhandahåller en detaljerad rapport och ytterligare konsultation med råd om underhåll, modernisering och framtida investeringar.

Kontakta oss idag för att få mer information om Konecranes CRS Konditionsanalys.