Obligatorisk inspektion av traverskranar

Obligatorisk inspektion för att uppfylla lagkrav

Konecranes är ledande inom kranservice tack vare vårt kundfokus och våra stora kunskaper om lokala inspektionskrav. I länder där det inte finns några inspektionskrav eller om du behöver utföra en inspektion bara för att kontrollera skicket på utrustningen kan vi erbjuda olika inspektionsprodukter baserade på tillverkarens rekommendationer, våra djupgående branschkunskaper och vår breda erfarenhet.

Inspektionerna är utformade enligt rådande lokala bestämmelser.

Vi förstår dina behov. Det är det som utmärker våra kraninspektioner.

Det räcker inte med en årlig inspektion för att uppfylla alla krav. Lagarna i de flesta länder, och bästa praxis i branschen, kräver mer än så. Det finns ofta krav på förebyggande underhåll, reparation av brister, regelbundna inspektioner, allmän översyn, tekniska utvärderingar och belastningstester. Konecranes kan utföra både obligatoriska och förebyggande inspektioner. Vad du väljer är upp till dig och de lokala kraven.