Smarta Funktioner för traverskranar

Intelligenta lyft med Smarta Funktioner

De flesta Konecranes traverskranar kan utrustas med Smarta Funktioner, en programvara som ger bättre kontroll över materialhanteringen i era produktionsprocesser. Från det ögonblick era förare tar kontroll över kranen blir deras arbete lättare.

En mer effektiv förare höjer produktiviteten genom att spara tid och pengar när arbetscykeltiderna minskar. Eftersom kontrollsystemet gör att kranen rör sig optimalt slits kranen och dess komponenter mindre, vilket förlänger kranens livslängd. Viktigast av allt är att säkerheten förbättras eftersom risken för mänskliga fel blir mycket mindre.
Konecranes Smarta Funktioner finns tillgängliga för alla industriella tillämpningar.

Det finns flera Smarta Funktioner som ger dig mer kontroll över dina lyft än någonsin tidigare. De finns tillgängliga för lintelferkranar och kranar med öppen vinsch.

 

Load Control för smidig drift

Smarta Funktioner ger en stabil rörelse med maximal lastkontroll, vilket leder till förbättrad produktivitet med kortare arbetscykeltider och ökad säkerhet för dina förare och din arbetsmiljö.

SF_sway

Sway Control

Sway Control begränsar lastens svängningar, vilket kan minska produktionsförseningar och stilleståndstid . Utan att störa hanteringen av svängningar kan kranförarna fokusera på den omgivande miljön för att välja en säker längsåkrörelse för snabbare lasthantering och mer exakt placering.

En nyligen genomförd studie visade att kranar med Sway Control är 60 % snabbare än en vanlig kran.

SF_inching

Inching

Inching förbättrar noggrannheten genom att göra det möjligt för föraren att flytta lasten i små steg på 2 mm till 100 mm. Kranen stannar när den har flyttat det inställda krypningsavståndet. Förare kan ställa in inkrement via användargränssnittet när kranen startas, med möjlighet att programmera in olika avstånd för varje rörelse.

SF_microspeed

Microspeed

Microspeed gör det möjligt för föraren att förprogrammera kontrollerna var som helst från 1 % till 99 % av hela hastighetsområdet. Istället för att bara röra joysticken en liten bit för att kontrollera kranen i låg hastighet kan kranförarna använda joystickens hela rörelseområde, utan att överskrida den maximala önskade hastigheten.

SF_snag

Snag Prevention

Snag Prevention övervakar hela tiden linans vinkel och stoppar kranens rörelser om en krok, slinga eller last av misstag fastnar i något medan vagnen eller bryggan är i rörelse. Detta bidrar till att minimera skadorna på kranen, lasten eller andra maskiner i närheten.

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information och för att få veta mer om hur Konecranes Smarta Funktioner kan hjälpa er att förbättra säkerheten och kontrollera lasten.
 

Area Control för maximal produktivitet och effektivitet

Smarta Funktioner ger dig även mer kontroll över kranens arbetsområde, vilket förbättrar effektiviteten och noggrannheten i lastpositioneringen genom att anpassa det tillgängliga utrymmet till produktionslinjens fysiska utformning.

SF_target

Target Positioning

Target Positioning flyttar lasten från en av åtta startpositioner till en av 120 möjliga förinställda målpositioner inom ett fördefinierat område. Kranen saktar ner, stannar och sänker lasten vid den inställda målpunkten. Med en enda knapp återförs kranen automatiskt till hempositionen.
Konecranes målpositioneringsfunktion har utformats för att minska cykeltiderna och öka säkerheten.

SF_protected

Protected Areas

Protected Areas tilldelar upp till 16 permanenta ”no-go”-områden för att begränsa kranens rörelser till förinställda arbetsområden. Denna funktion maximerar kranens arbetsutrymme samtidigt som den bidrar till att minska risken för olycksfall, utrustningskollisioner och lastskador.

SF_endpos

End Positioning

End Positioning gör det möjligt för användare att ställa in den exakta destinationen för en last och det yttre området eller ”fönster” för manuell navigering. När föraren kör kranen till fönstret skickar knappen End Positioning automatiskt kranen till dess slutliga position. Som en säkerhetsfunktion sänker föraren lasten för hand för att slutföra förflyttningen.

Customer story

Att snabba upp leveransen av rullar till maskinerna och, mer allmänt, förbättra verkstadens prestanda är mål som vi alltid försöker nå. Tack vare målpositioneringsfunktionen är det mycket enkelt att programmera två målpunkter för rullarna. Det sparar tid och ökar produktiviteten. Target Positioning är exakt den funktion som vi behöver.
Daniel Durieux, Global Manager/Lyftutrustning Renault

Operator using Konecranes S-series crane
Lintelferkranar

Kran i S-serien – Smarta Funktioner

Konecranes S-serie är en djärv nytolkning av vår branschstandardkran. Den är innovativ, har en ny konstruktion, en syntetisk lina och unika Smarta Funktioner som samverkar för att möjliggöra smidig och korrekt lastpositionering med total kontroll.

Kranar med öppen vinsch

SMARTON-kran – Smarta Funktioner

Konecranes SMARTON är en kompakt kran med öppen vinsch som har utvecklats speciellt för montage och underhåll, där det krävs mycket noggranna och jämna rörelser. SMARTON-kranen är utrustad med ett brett utbud av Smarta Funktioner och ger total kontroll över materialhanteringen med enastående säkerhet och arbetscykeltider.

Tekniken optimerar dina lyftprocesser

Vi anser att Konecranes Smarta Funktioner representerar den mest avancerade krantekniken på marknaden i dag. Baserat på många års feedback från kunderna är de utformade för att uppfylla dina krav på avancerade lyftbehov. Vi kan lägga till dem på dina nya Konecranes-beställningar, men vi kan också installera dem en och en på din befintliga Konecranes-utrustning, eller i ett flerkranspaket som passar dina specifika produktionsprocesser.

Smarta Funktioner finns tillgängliga i alla industriella tillämpningar

alt

Fordon

Årtionden av erfarenhet inom fordonsindustrin

Vi hjälper stora biltillverkare runt om i världen att hålla sina krävande produktionsscheman.

#containerhandling

Containerhantering

Fördelarna fortsätter att staplas med oss

Konecranes är en stor internationell aktör inom konstruktion, tillverkning, leverans och underhåll av kranar och utrustning för containerhantering.

Workers using crane in general manufacturing

Generell tillverkning

Den senaste lyfttekniken

Oavsett vad du tillverkar så hittar du den tillförlitliga lyftutrustningen och den service du behöver hos Konecranes.

Operator using crane in mining facility

Gruvdrift

Vi går hela vägen

Vi konstruerar och tillverkar gruvkranar och annan utrustning för materialhantering, som är utrustad för att hantera gruvindustrins utmaningar.

 

Konecranes nuclear polar crane

Kärnkraft

Teknik för de mest kritiska verksamheterna

Vårt omfattande utbud av lyftutrustning och service för kärnkraftsindustrin är en del av den kompetens vi har samlat på oss under 50 års arbete inom kärnkraftsindustrin.

 

 

Konecranes coker crane

Petrokemisk industri

Öka din effektivitet

Konecranes tillverkar ett sortiment av kokskranar för att flytta koks.

Konecranes SM crane

Energi

Kranar för krafttillämpningar

Från ett traditionellt kolkraftverk till ett massivt vattenkraftverk eller en avlägsen vindkraftpark – vi har kranar och service som passar dina behov.

Konecranes paper crane

Papper och massa

Årtionden av erfarenhet

Vi har levererat till industrin i över 70 år, från brädgårdar till kranar för massahantering och automatiska valslager.

Meyerturku Crane Delivery

Skeppsvarv

Mer än fem decenniers erfarenhet av skeppsvarv

Vår erfarenhet från över hundra skeppsvarv världen över har gjort oss till en pålitlig leverantör av varvskranar från verkstadskättingtelfrar till portalkranen Goliath.

 

Konecranes coil handling crane

Stål

Vi kan stålindustrin

Vår avancerade lyftutrustning, teknologier och service kan förbättra säkerheten och produktiviteten i alla delar av din anläggning.

Konecranes waste-to-energy crane

Avfallsenergi

Vi förstår din process

När du väljer Konecranes för att utrusta och serva dina avfallsförbränningsanläggningar får du en tillförlitlig källa till global erfarenhet och kunnande.

Videos

Smart Features - Active Sway Control

Smart Features - Hook Centering

Smart Features - Follow Me