Kapacitet och kvalifikationer

Konecranes har levererat lyftutrustning och tillhandahållit service till kärnkraftsindustrin i över 50 år. Och nu använder över 60 procent av världens alla kärnkraftsanläggningar våra produkter.

Kända för rigorös säkerhet

Konecranes har varit djupt engagerade i utvecklingen av single failure proof-kranar för kärnkraftsindustrin, kranar som fortfarande används vid kritiska lyftuppgifter. Under de år vi har samarbetat med kärnkraftsindustrin har vi utmärkt oss genom att våra produkter aldrig har rapporterats för defekter eller efterlevnadsproblem med hänvisning till del 21 i regelverket för USA:s Nuclear Regulatory Commission. Vårt kunnande och vår erfarenhet när det gäller kärnsäkerhet är erkänd i branschen, och vi sitter i flera rådgivande grupper för kärnkraftsfrågor, däribland ASME NOG-1.

Kvalitetskontroll

Konecranes har ett aktivt kvalitetskontrollprogram för kärnkraftverkskranar som har reviderats och godkänts i enlighet med nästan alla tillämpliga regelstandarder i världen. Konecranes kvalitetskontroll av kärnkraftskranar uppfyller strikta kvalitets-, test- och dokumentationskrav som kan anpassas för att uppfylla lokala standarder.

Egen teknik och analys

Vi är en av få leverantörer i materialhanteringsbranschen som har kapacitet att utföra egna teknikanalyser med vår egen tekniska personal. Vår personal omfattar över hundra tekniker, verksamma inom områden som är tillämpbara vid hantering av kärnmaterial – seismiska analyser, säkerhetsanalyser och regelefterlevnad.