Erfarna moderniseringsspecialister

För att förlänga livslängden på befintliga kärnkraftsanläggningar förlängs ofta kärnkraftslicenserna. Som ett led i processen kring licensförlängningen, uppgraderas ofta utrustningen till att omfatta bättre säkerhetsfunktioner, moderniserad teknologi och förbättringar av tillförlitligheten.

Vi har genomfört många moderniseringar på kärnkraftverksanläggningar. Våra tekniker moderniserar rutinmässigt både vår egen och andra tillverkares utrustning.

Moderniseringarna kan omfatta:

  • Single failure proof-uppgraderingar
  • Uppgraderingar av kranars och banors kapacitet
  • Studier av driftcykler
  • Planerade lyft
  • Diagnos och lösningar för spårningsproblem, onormalt slitage på skenor/hjul och utmattningssprickor
  • Reglageuppgraderingar – variabel frekvens, statisk steglöshet eller DC-digital
  • Byte av kabelsystem
  • Integrerade belastningsceller/viktsystem
  • Byte av motorer, bromsar och magnetsystem 

Läs mer om moderniseringar