Byte av elektriskt kättinglyft

En lyft med lång livslängd som förändras efter dina behov

En eftermontering av ett Konecraneslyft ger dig många år av kraftfulla prestanda. Konecranes kättingtelfer är konstruerade för flexibilitet och hållbarhet i industriella tillämpningar.

Du kan använda den elektriska kättingtelfern vid en arbetsstation, på en traverskran eller med en pelarkran. Konecranes CLX®-kättingtelfrar är idealiska utbyteslyftar för alla dessa tillämpningar.

Elektriska kättingtelfrar kan flyttas runt i verkstaden och användas för olika ändamål. Kompakt konstruktion upptill, krokupphängning, skjutvagn, motoriserad vagn och många andra tillval ger dig stor flexibilitet.

Konecranes kättingtelfrar för eftermontering har god åtkomlighet och är enkla att underhålla

Med CLX är det enkelt att komma åt, underhålla och byta lyftmotorn. Samma smidiga service gäller även kättingdrivenhet, slirkoppling, lyftgränsbrytare, elkomponenter och växlar. Underhållet går snabbare och blir billigare, och produktiviteten ökar tack vare kortare stilleståndstid.

Ett eftermonterat lyft kan göra arbetsplatsen säkrare

De övre och nedre gränsbrytarna som är standard på Konecranes liftar håller länge. De är skyddade mot miljöpåverkan och ökar lyftens och användarens säkerhet och produktivitet.

Bromsen är en mycket viktig del av kättingtelfern och den gör lyftutrustningen säkrare. Vår självjusterande broms är konstruerad för att hålla under lyftets hela livslängd.

Konecranes patenterade kättingdrivenhet ger mindre påfrestningar på kättingen, vilket ökar såväl säkerheten på arbetsplatsen som livslängden på det nya lyftet. Bromsen och slirkopplingen är funktioner som minskar sannolikheten för att en last faller ned i händelse av kopplingsfel.

Kontakta oss för mer information.