Kranar för värmekraftverk

På ett värmekraftverk används antingen kol eller olja till att värma upp en panna, för att omvandla vatten till ånga. Ångan används för att driva en turbin som är ansluten till en generator. När turbinen snurrar alstrar generatorn elektricitet som sedan levereras till kunderna via högspänningsledningar. 

Vissa värmekraftverk använder även naturgas för att driva turbinen. Gasen antänds och förbränns och hettan skapar ett tryck som får turbinen att snurra.

Konecranes tillhandahåller kranar för alla slags värmekraftverk, exempelvis kranar för turbinhallar, kranar och telfrar för pannrum, underhållskranar samt kranar och lyftanordningar för verkstäder.