A 50+ year history image

Mer än 50 år i branschen

Det finns ingenting som kan ersätta erfarenhet. Under femtio år har vi byggt upp ett heltäckande utbud av utrustning och tjänster för lyftlösningar inom kärnkraftsindustrin.

Upgrade your crane for safety and reliability image

Uppgradera kranen för säkerhet och tillförlitlighet

Kärnkraftskranar kan uppdateras med förbättrade säkerhetsfunktioner, moderniserad teknik och ökad tillförlitlighet.

Technology for your most critical operations image

Tekniken för kritiska arbetsmoment

Kärnkraftsindustrin kräver högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Konecranes Supersafe™ single failure proof-kranar ger oöverträffad säkerhet vid kritiska arbetsmoment.

Utrustning

Våra kranar

Vi erbjuder ett komplett sortiment av lyftutrustning för hantering av kärnmaterial, exempelvis polarkranar, fatkranar, transportkranar och turbinkranar.

Service

Serviceexperter med erfarenhet

Kärnkraftsindustrin har strikta regler och kvalitetskrav. Konecranes tillhandahåller reservdelar och service i enlighet med dessa standarder, med hjälp av uppdaterade och godkända system för kvalitetskontroll.

Truconnect

Fjärrtjänsten Truconnect®

Inom kärnkraftsindustrin finns inget utrymme för avbrott. Fjärrtjänsten TRUCONNECT tillhandahåller fjärrövervakning, diagnostik, analyser och användarbaserat förebyggande underhåll för att identifiera och åtgärda potentiella underhålls- och prestandaproblem i tid.

Kundberättelse

Konecranes och Constellation Energy

”Konecranes utvecklade en ny lösning var anpassad till vår aktuella situation. De kom med en nyskapande idé och presenterade en modell som visade resultatet.”

Mark Fitzsimmons, Manager of Plant Operations, Principle Engineer