Fördelarna med Konecranes

Konecranes hjälper stora biltillverkare runt om i världen att följa sina krävande produktionsscheman. Med lång erfarenhet av samarbete med industrin, vet vi hur produktionsstörningar drabbar biltillverkare ekonomiskt. En enda svag länk i materialhanteringskedjan, som ett fel på en komponent i utrustningen, kan försena allt.

Fordonsindustrin litar på Konecranes erfarenhet och våra fordonsindustrikranars robusta tillförlitlighet. Kranarna är konstruerade för att hantera tunga laster och korta cykler, på ett säkert och effektivt sätt.

Konecranes krandesign är utrymmeseffektiv, vilket sparar bygg- och underhållskostnader. Vår teknik, som exempelvis regenerativ bromsning, är energieffektiv.

Med Konecranes smarta funktioner blir arbetscykeln betydligt kortare. Funktioner för svajkontroll, krokcentrering, positionering och skyddade områden gör att operatörerna kan flytta laster på ett säkrare och snabbare sätt.

Vår fjärrtjänst TRUCONNECT är ett bra beslutsunderlag för frågor om underhållsinvesteringar och produktivitet. Fjärrövervakning ger en överblick över kranens användning och driftsdata.

Lyfttruckar och reachstackers kan användas under hela processen. Tekniken kan bidra till att sänka driftskostnaderna och uppnå en lägre miljöpåverkan.

Konecranes erbjuder unik global erfarenhet och kompetens, kombinerat med lokalt kunnande som stärker lyftlösningarna och ökar produktiviteten. Vi har en unik förståelse av hur lyftverksamheten kan uppfylla processkrav. Vi levererar rätt lyftutrustning och rätt service som passar behovet.