Vi kan ståltillverkningsprocessen

Konecranes lyfter tunga och farliga föremål under hela processen, från att flytta järnmalm och återvunnet stål till att hälla het metall och forma produkter i valsverket.

2a steel scrapyard

Skrotupplaget

När metallskrot kommer till ett skrotupplag måste en kran kunna nå in i leveransfordonet och lossa metallen säkert och snabbt. Det är viktigt att dessa lossningskranar är tillförlitliga och effektiva, så att leveransfordonen kan röra sig genom anläggningen och flödet av skrotmaterial in till verket kan hållas igång.

Läs mer

Smältverket

I den varma, dammiga miljön i smältverket arbetar chargerings-, skänk-, göt- och gjuthanteringskranar. Dessa kranar utför en rad arbetsmoment i verket, blandningen av skrot- eller råmaterial, hanteringen av smält metall och styrningen av smältbehållare.

Läs mer

Valsningsområdet

En kran för hantering av stång- eller stålämnen transporterar nygjutna stålämnen från smältverket till valsningsområdet, där de kan valsas, formas eller användas för ytterligare upphettning och bearbetning. Kranarna i valsningsområdet finns tillgängliga med särskilda lasthanteringsanordningar, som mekaniska eller hydrauliska tänger, magneter och c-krokar.

Läs mer

Lagringsområde

Elektriska traverskranar används i lagerlokaler där stål förvaras efter att ha lämnat produktionslinjen. Gaffeltruckar kan även användas för att transportera stålrullar till lagerhyllor.

Läs mer